Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Herbestemming ingezamelde speelgoed en knuffels

Op dankdag hebben de gezamenlijke diaconieën i.s.m. de kindernevendienst speelgoed en knuffels ingezameld voor de voedselbank “Het Hogeland” te Winsum.

Helaas is er dit jaar door de voedselbank besloten om zich alleen te richten op hun kerntaak, nl. levensmiddelen e.d inzamelen en distribueren. Dus geen inname van speelgoed en knuffels.

Daarom hebben de gezamenlijke diaconieën een goed alternatief gezocht.  Zij hebben contact op genomen met de “Stichting Eemsmond Help de Polen”, uit Wirdum, die momenteel goederen inzamelt voor de Oekraïne.

Deze organisatie, wel bekend in de regio, heeft kort geleden in de regionale kranten een oproep gedaan om o.a. kleding , medicamenten, schoolspullen en andere goederen in te zamelen voor deze mensen.

Er is daar gebrek aan van alles.

Zij maken graag gebruik van het speelgoed en knuffels die door de kinderen zijn ingezameld en zo krijgt het toch nog een uitstekende bestemming.

Wilt u meer informatie over het werk van deze stichting, klik dan op de link:  www.stichtingeemsmondhelptdepolen.nl

Piet Meerman, namens de gezamenlijke diaconieën

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.