Herbestemming ingezamelde speelgoed en knuffels

Op dankdag hebben de gezamenlijke diaconieën i.s.m. de kindernevendienst speelgoed en knuffels ingezameld voor de voedselbank “Het Hogeland” te Winsum.

Helaas is er dit jaar door de voedselbank besloten om zich alleen te richten op hun kerntaak, nl. levensmiddelen e.d inzamelen en distribueren. Dus geen inname van speelgoed en knuffels.

Daarom hebben de gezamenlijke diaconieën een goed alternatief gezocht.  Zij hebben contact op genomen met de “Stichting Eemsmond Help de Polen”, uit Wirdum, die momenteel goederen inzamelt voor de Oekraïne.

Deze organisatie, wel bekend in de regio, heeft kort geleden in de regionale kranten een oproep gedaan om o.a. kleding , medicamenten, schoolspullen en andere goederen in te zamelen voor deze mensen.

Er is daar gebrek aan van alles.

Zij maken graag gebruik van het speelgoed en knuffels die door de kinderen zijn ingezameld en zo krijgt het toch nog een uitstekende bestemming.

Wilt u meer informatie over het werk van deze stichting, klik dan op de link:  www.stichtingeemsmondhelptdepolen.nl

Piet Meerman, namens de gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland