Herdruk “Van tufsteen tot spitsboog”

van tufsteen tot spitsboogDeze week is de herdruk verschenen van “Van tufsteen tot spitsboog,” het boekje van Bertus Huizing met de ondertitel: “de geschiedenis in woord en beeld van de Petrus en Pauluskerk te Loppersum.” Sinds zijn verhuizing in 1993 naar Loppersum is Bertus Huizing (1932) landbouwer in ruste geboeid door de geschiedenis van dit imposante kerkgebouw, dat nu nog eigendom is van de Hervormde Gemeente Maarland. Zijn fascinatie heeft hij in 2005 al vastgelegd in de eerste druk van dit 80 pagina’s tellend, rijk geïllustreerd boekwerkje. De uitgave van 2015 is op onderdelen verbeterd en aangevuld.

De titel van het boekje is gelijk gebleven: “Van tufsteen tot spitsboog.” Heel passend, want juist die beide elementen getuigen van de belangrijke ontwikkelingen die het kerkgebouw vooral vanaf 1217 door de eeuwen heen doormaakte.

De grootste wijziging ten opzichte van de eerste druk toont het boekje in het hoofdstuk over de fresco’s. Er is een geheel nieuwe en overzichtelijke indeling gemaakt met een genummerde plattegrond van de gewelfvlakken, corresponderend met de nummers van de prachtige illustraties.

De herdruk heeft verder enkele kleine aanpassingen ondergaan. In aansluiting op de grootscheepse restauratie van 1953 zijn nu ook enkele alinea’s gewijd aan de renovatie van 2013/2014 en het herstel van aardbevingsschade. Verderop in het boekje is de lijst van predikanten geactualiseerd en is de geschiedenis aangevuld met de PKNfederatie met de Gereformeerde Kerk van Loppersum. De foto op de omslag heeft duidelijk aan kwaliteit gewonnen en de illustraties in het binnenwerk zijn aangevuld en hier en daar behoorlijk verbeterd.

Het boekje is een musthave voor in ieder geval elke Lopster, maar ook voor iedereen die is geïnteresseerd in het (bedreigde) cultureel erfgoed van onze provincie. Het is in een oplage van 500 exemplaren uitgegeven bij Blue Mule in Kantens, gedrukt door Sikkema in Warffum en geïllustreerd door Huizing zelf en fotograaf Fred Reiffers. Walrecht in Groningen verzorgde het bindwerk. Mede dankzij SNSfonds Eemsmond kon de prijs op € 12,50 worden gehouden. Het boekje is verkrijgbaar bij de Readshop in Loppersum en via de schrijver zelf:

lhuizing14@hetnet.nl.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland