Heringebruikneming Petrus en Pauluskerk

PetrusPauluskerkNadat in het vroege voorjaar van 2013 is begonnen met de restauratie is het eindelijk zover; de heringebruikneming van de Petrus en Pauluskerk. Er is in de afgelopen anderhalf jaar heel veel gebeurd aan zowel de binnenzijde als aan de buitenzijde van de kerk en toren. In de kerk zijn de muren aan de noordzijde, in de Mariakapel en in het koor voorzien van een nieuw stucwerk. Ook de gewelven zijn helemaal gerestaureerd hetgeen nog meer noodzakelijk werd doordat er zeer veel scheuren waren ontstaan als gevolg van de vele bevingen in ons gebied. Met name de Mariakapel was zwaar getroffen en de eeuwenoude schilderingen zaten los en dreigden deels naar beneden te vallen. Snel handelen was vereist om grote en onherstelbare schade te voorkomen. Specialisten hebben zeer vakkundig gewerkt en de gewelven en de Mariakapel in oude glorie hersteld. Ook ontstane schade aan de vloeren en toren is hersteld.

kerk 6De buitenzijde van de kerk is ook behoorlijk grondig gerestaureerd; er is veel voegwerk vervangen, deuren en ramen zijn geschilderd en het kapotte glas van de ramen is vervangen en vervolgens behandeld en gereinigd. De goten en leien zijn gecontroleerd en waar nodig vervangen. De galmborden in de toren zijn deels gerenoveerd en deels vervangen.

Ook het monumentale orgel maakt deel uit van het restauratieplan maar kan pas medio 2016 gerestaureerd worden wegens zeer drukke werkzaamheden van de orgelbouwer. In de tussentijd zal het orgel gelukkig wel gewoon gebruikt kunnen worden.

Op zondag 2 november a.s. hopen we in een speciale dienst met dorpsgenoten, betrokkenen, donateurs en andere genodigden en belangstellenden onze prachtige dorpskerk weer in gebruik te nemen.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Wijkgemeente Maarland,

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland