Het gesprek in de kerk op donderdag 27 juni

Het gesprek in de kerk is een nieuw initiatief in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het gesprek is een inter­view waarbij een gast vragen beantwoordt over zijn of haar leven en kijk op het leven. Levensvra­gen als ‘welke mensen zijn in jouw leven belang­rijk, zijn er keerpunten geweest in je leven en wat voor betekenis hebben die voor jou, zie je voor je­zelf een bedoeling in je leven?’ worden aan de gast gesteld. De geïnterviewde komt uit het dorp Zeer­ijp of omgeving.

Op donderdag 6 juni was Drewes Wildeman te gast, op donderdag 27 juni komt Ida Weistra.

Ida Weistra groeide op in Zeerijp. Na de middelba­re school werkte zij als verkoper in een muziek­zaak in Groningen. Vaak zongen of neurieden men­sen een muziekstuk, zonder te weten wat het was. Het was Ida’s taak het stuk te herkennen en de bij­behorende plaat te zoeken. Na haar huwelijk was zij in Zeerijp actief in kerk en dorp. Als leidster van de zondagsschool kende zij veel Riepsters en als ouderling van de Jacobuskerk kwam zij bij veel mensen over de vloer. Op feestjes en toneeluitvoe­ringen van school speelde zij accordeon. Omdat Ida zoveel jaren in Zeerijp heeft gewoond en met zo­veel mensen lief en leed heeft gedeeld, is zij een bron van informatie over het dorp waaraan zij haar hart heeft verpand.

De avond op donderdag 27 juni begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Jacobuskerk. De vragen worden afgewisseld met muziek: Roy Nikijuluw zal een paar liedjes zingen.

Na afloop van het interview om ongeveer kwart over negen, is er een drankje en een hapje verzorgd door Bert & Alie van het Dorpshuis; en natuurlijk de mogelijkheid om na te praten. De toegang is gra­tis, er staat wel een bus waarin je een financiële bijdrage kunt doen.

Het gesprek in de kerk is een initiatief van de Pro­testantse wijkgemeente Maarland, in samenwer­king met de Plaatselijke Commissie van de Jacobus­kerk en Het Dorpshuis Bij Jacobus.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland