Het huren van kerkgebouwen

Zoals u wellicht zult weten zijn de kerken van Zeerijp, ’t Zandt en Leermens aan de Stichting Oude Groninger Kerken overgedragen. In deze dorpen zijn plaatselijke commissies gevormd die deze kerkgebouwen exploiteren. Dit betekent dat er voor het huren ervan een vergoeding per dagdeel wordt gevraagd. Een dagdeel is een morgen, middag of avond.

De huur van deze gebouwen is verschillend. Zo betaalt men in ’t Zandt en Zeerijp € 175,00 per dagdeel en is dit in Leermens € 100,00 ( ’s zomers) en € 150,00 (’s winters). Dit geldt dus ook voor de kerkelijke gemeente. Ook zij moet huur betalen voor een kerkdienst in één van bovengenoemde kerken.

Bij rouw- en trouwdiensten of bij een andere activiteit zal men altijd eerst met de plaatselijke commissies moeten overleggen. Mocht het een kerkelijke uitvaart of een trouwdienst betreffen dan komen daar nog de kosten van de organist (€50,00) en de koster (€ 50,00) bij. 

Wat de kerk in Loppersum betreft is, wanneer deze eind dit jaar wordt overgedragen, er weer een ander tarief namelijk € 350,00 per dagdeel. Dit heeft te maken met de zeer hoge energielasten voor dit gebouw. Die bedragen op dit moment € 760,00 per maand.

Deze bedragen gelden voor zowel de leden van de kerk en andere kerken als voor de niet- leden in de kerkelijke gemeente. In alle gevallen geldt: neem eerst contact op met de contactpersonen of de kosters van het dorp waar u woont. Voor Zeerijp zijn dat de families Dallinga en Zijlstra, voor ’t Zandt mevrouw J. de Jonge, voor Leermens familie Pfarrer en voor Loppersum is dit de familie Stoter.

Menno Wieringa

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland