Het vakantiebureau Doorn

Het is dit jaar weer mogelijk om u op te geven voor senioren vakanties en zorgvakanties. (wel onder voorbehoud van de covid regels)

Deze zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben.

Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk.

Meer informatie kunt u vinden op de site: hetvakantiebureau.nl of in de folder die in de hal van de kerk komt te liggen.

 

Diaconie Vredekerk,

Dineke

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

PKN Vredekerk Maarland