Het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Zij biedt in samenwerking met steun van de Protestantse Kerk in Nederland, vakantie-mogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.

De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk.

Men viert vakantie in een van drie eigen (aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland, o.a. in Doorn, Ermelo, of via RCN. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie gaan, van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.

Vrijwilligers staan dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Al ruim 60 jaar ontvangt het vakantiebureau steun vanuit de diaconieën van lokale kerken.

Medewerkers van diaconieën geven mensen op voor vakantie, doneren en collecteren voor het Vakantiebureau.

Alle informatie vindt u op de website het vakantiebureau.nl of u kunt zich aanmelden via de diaconie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland