Hoe gaat het met jullie allemaal?

Hoe gaat het met jullie allemaal? Voor mij een vraag, voor jullie een weet… We zien elkaar weer mondjesmaat in de diensten. Nog steeds blijven we voorzichtig merk ik. Toch denk ik dat met aandacht voor de regels wel weer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. In de diensten zorgen we ervoor dat je op veilige afstand van elkaar kunt samenzijn. Met respect voor ieder ander kan het gewoon! En we hebben elkaar nodig! Misschien genieten jullie van een rustmoment op een vakantieadres of gewoon lekker thuis in de achtertuin. Ik hoop dat de tijd zorgeloos verstrijkt. Voor sommigen verloopt de zomer minder mooi, zijn er zorgen over wat dan ook, tegenvallende inkomsten of geen, door het wegvallen van werk, zorgen om een veilige woonplek, een partner die niet meer thuis kan wonen, therapie die veel van je vraagt, gemis van een dierbare of gezondheid en ziekte die al je aandacht opeist. Zo ook voor Rutger Beukema en Rosan, Henk en Erna, Hugo en Anouck, Ilse, Gert en Geesje, Maurice en Marieke en Loraine. Op 20 juli werd Rutger plotseling geopereerd aan een tumor in zijn hoofd. Eind juli werd duidelijk dat er geen volledige genezing mogelijk is. Er volgt een lang traject van bestralen en chemotherapie, dat op 19 augustus (zijn 25ste verjaardag) is begonnen. Rutger zegt zelf; ”Het is, wat het is, en we maken er het beste van.” De familie wil hem daarin op alle mogelijke manieren ondersteunen om het maximale eruit te halen. Op het moment van dit schrijven maakt Rutger iedere dag fysiek sprongen vooruit en proberen ze met elkaar hoopvol te kijken naar mogelijkheden voor dit moment, zoals een voorgenomen huwelijk met zijn Rosan.

Lieve Rutger, we wensen dat je je staande weet te houden nu je pad haast onbegaanbaar lijkt. Moge dit één van de dagen zijn waarin je je omringt voelt door de engel van de dapperheid. Deze engel vecht naast je, maakt je sterk en wijs. We hopen dat je deze dagen kleine paadjes mag ontdekken waar steeds een nieuwe bron van hoop opwelt, waar je plotseling ideeën opdoet, die je nog niet eerder zag. Moge de wind gunstig zijn, de zon je verwarmen, altijd één van je vrienden in de buurt om je gedachten mee te delen en je altijd de hand van een ander in de jouwe zult voelen. Het doet Rutger en zijn familie héél goed dat zovelen met hen meeleven, in de vorm van kaarten, berichten, gebeden en bloemen. Laat ieder van ons op zijn plaats hen blijven omringen met alles wat er nodig is om Rutger en allen die hij liefheeft tot steun te kunnen zijn. Droevig nieuws kwam er op 11 augustus uit Zeerijp. Ine Wierenga-Dijksterhuis overleed op 83 jarige leeftijd. We wensen iedereen die haar moet missen heel veel sterkte met dit grote verlies. Elders in het kerkblad schrijft Marion Hartman over het leven van Ine.
Mogen allen – hier bij naam genoemd of niet
– zich gedragen weten
– zich gekend weten
–-zich gehoord weten

door de Liefde van de Eeuwige. De Eeuwige, die ons behoedzame handen schenkt, ons tooit met de goedheid van zijn ogen, de glimlach van zijn mond, de vastheid van zijn stappen, de vrede van zijn woorden, de warmte van zijn hart, het vuur van zijn Geest, waarmee wij elkaar tot zegen mogen zijn.

Thea Steenwijk, deregt.steenwijk@kpnmail.nl tel. 0627483073

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland