Hulp gevraagd knotten lindebomen

Het is weer tijd om de lindebomen langs het Kerkpad bij de Petrus en Pauluskerk te knotten.

Ik zoek vrijwilligers om òf te snoeien òf op te ruimen. Ik stel voor te kiezen tussen zaterdagmorgen 24 februari of 2 maart, vanaf 9 uur. Graag opgeven wanneer u kunt bij Jan Kempenaar.

De beloning is een mooie rij bomen en na afloop een lekkere snertmaaltijd.

Jan Kempenaar

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland