Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 4. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 8. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 9. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  25 oktober 09:30

Hulp voor getroffenen explosie Libanon

Op 4 augustus 2020 vonden er twee explosies plaats in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Li­banon.
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 200 doden en 6000 gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.
De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de corona­crisis.
Kerk In Actie is noodhulp gestart via het internatio­nale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.
Ruim 300.000 mensen zijn van de ene op het ande­re moment dakloos geworden. Huizen en bezittin­gen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer.

Via ACT, het internationale kerkelijk netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en or­ganisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, water, kleding en hygië­ne materialen. Op de lange termijn zal gehol­pen worden bij het herstel van gebouwen en trau­maverwerking.

Op zondag 16 augustus is er aandacht geweest voor de slachtoffers van de explosie.
Op 20 september, tijdens de startzondag, zal de col­lecte opnieuw bestemd zijn voor de slachtoffers van Beiroet.

Kom in actie en help de slachtoffers van de ver­woestende explosie in Beiroet!
Banknummer diaconie wijkgemeente Vredekerk: NL41RABO0143495879 o.v.v. Beiroet
Banknummer diaconie wijkgemeente Maarland: NL60SNSB0901874329 o.v.v. Beiroet

Hartelijk dank namens de gezamenlijke diaconieën

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.