Hulp voor getroffenen explosie Libanon

Op 4 augustus 2020 vonden er twee explosies plaats in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Li­banon.
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 200 doden en 6000 gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.
De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de corona­crisis.
Kerk In Actie is noodhulp gestart via het internatio­nale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.
Ruim 300.000 mensen zijn van de ene op het ande­re moment dakloos geworden. Huizen en bezittin­gen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer.

Via ACT, het internationale kerkelijk netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en or­ganisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, water, kleding en hygië­ne materialen. Op de lange termijn zal gehol­pen worden bij het herstel van gebouwen en trau­maverwerking.

Op zondag 16 augustus is er aandacht geweest voor de slachtoffers van de explosie.
Op 20 september, tijdens de startzondag, zal de col­lecte opnieuw bestemd zijn voor de slachtoffers van Beiroet.

Kom in actie en help de slachtoffers van de ver­woestende explosie in Beiroet!
Banknummer diaconie wijkgemeente Vredekerk: NL41RABO0143495879 o.v.v. Beiroet
Banknummer diaconie wijkgemeente Maarland: NL60SNSB0901874329 o.v.v. Beiroet

Hartelijk dank namens de gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland