Humanitas

Informatie van de gezamenlijke diaconieën voor mensen met financiële problemen.

Als diaconieën willen we goed in de gaten houden wat er in de samenleving speelt en hulp bieden waar nodig. We willen daarbij laagdrempelig en unaniem te zijn.                                      

Een actueel punt van aandacht is de steeds groter wordende groep mensen die er financieel niet meer uit komen. Dit als gezamenlijk diaconieën op te pakken leek ons niet haalbaar en vereist expertise en menskracht. Bovendien zou je mensen hiervoor moeten scholen, wat erg kostbaar is. Vandaar dat we hiervan hebben afgezien en contact hebben gezocht met Humanitas(Thuisadministratie).

Waar staat Humanitas voor:
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Humanitas Thuisadministratie (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) helpt je je geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden als men er zelf even niet uit komt.        

Mensen moeten niet blijven rondtobben, als men het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger geeft dan tijdelijke hulp bij administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en te houden. Deze hulp is gratis en altijd in de buurt. Er zijn ruim tachtig afdelingen door het hele land. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is het allerbelangrijkst, dat de deelnemers kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.’

De aanpak.                                                                                                                             Men kan contact opnemen met de plaatselijke diaconie, maar men kan zich ook rechtstreeks wenden tot Humanitas (Telefoonnummer coordinator: 06-21976771). Deze hulp kost niks en is tijdelijk en gelijkwaardig. De vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt.

Hoe komt Humanitas in contact met mensen die financiële hulp nodig hebben.
Mensen kunnen zelf contact opnemen, maar organisaties en individuele personen kunnen elkaar in seinen als er schrijnende situaties zijn. Zo willen wij als diaconieën samenwerken met Humanitas in situaties om mensen hun financiën weer op de rit te krijgen. Let wel; Humanitas doet geeft geen financiële leningen of schenkingen. In geval van schuldsanering wordt contact gezocht met de volkskredietbank.                  

Beloften Humanitas aan de deelnemers:                                       

  • We helpen jou je leven een positieve draai te geven
  • We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden.
  • We denken vanuit jouw behoeften.
  • We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid.
  • We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal.

                                                                             

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland