Huren van de Petrus en Pauluskerk

Komende november is het alweer vijf jaar geleden dat de Petrus en Pauluskerk werd overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Toen is afgesproken dat wij de kerk gedurende de eerste vijf jaar als hoofdhuurder zouden gebruiken. Deze vijf jaar zijn omgevlogen en daarom heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) met de SOGK gesproken over de mogelijkheid tot huur na het aflopen van het huidige contract.

Kortweg bieden ze twee mogelijkheden:

We kunnen het huidige contract verlengen, en dus hoofdhuurder blijven. In dit geval komen de verzekeringspremies, die in de orde van € 7000 per jaar liggen, voor onze rekening.

We kunnen de kerk per activiteit en kerkdienst huren van een nieuw te vormen plaatselijke commissie. Om deze commissie te stimuleren betaalt de SOGK de verzekeringspremies.

Het CvK heeft uitgebreid gesproken over het vervolg. Aan de ene kant is er het gevoel dat we, na de overdracht vijf jaar geleden, nu weer en verder afscheid moeten nemen van onze Petrus en Pauluskerk. Aan de andere kant spelen er organisatorische en financiële aspecten.

Met de € 7000 extra kosten zal het een probleem worden de kerk goed te exploiteren omdat de huurprijzen voor derden zodanig hoog zullen zijn dat verhuur praktisch gezien onmogelijk lijkt. Om de huurprijzen acceptabel te houden zouden we de kerk veel vaker moeten verhuren. Met de beperkte gebruiksmogelijkheden van een historische kerk lijkt het vaker en/of commerciëler verhuren van de kerk niet realistisch. We hebben nu al vaak discussies met huurders over prijzen en het doorbelasten van stookkosten. Vraag is daarbij ook of we als Fivelstroom wel voldoende menskracht kunnen blijven opbrengen. We schatten in dat verhoging van de prijzen ook niet goed is voor de beeldvorming van de kerk in het dorp. De huurprijs gaat direct naar SOGK en komt dus verder niet ten goede aan het dorp.

Aan de andere kant leert ervaring in bijvoorbeeld Zeerijp en Leermens dat het voor de beschikbaarheid en de beleving eigenlijk geen tot weinig verschil maakt welke vorm het huurcontract heeft. In de afgelopen vijf jaar hebben we geen activiteiten in de kerk georganiseerd die anders zouden zijn verlopen als we geen hoofdhuurder waren geweest. Bovendien kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van Fivelstroom in voldoende mate worden behartigd met een stevige vertegenwoordiging in de plaatselijke commissie. De lagere kosten voor onszelf en de huurders van de kerk, als we met een commissie gaan werken, zijn goed voor iedereen. Bovendien komen in dit geval alle inkomsten van verhuur (aan ons of aan anderen) ten goede aan de commissie, en hoeft niet aan SOGK afgedragen te worden. De commissie mag dat geld weer gebruiken om leuke dingen in de kerk te organiseren voor het dorp.

Alles afwegende heeft het CvK het voornemen om geen hoofdhuurder van de Petrus en Pauluskerk te blijven en de kerk vanaf november per kerkdienst of activiteit te gaan huren. Wat we ook doen, we zullen enthousiaste mensen nodig hebben om dit in te vullen. We laten ons graag verrassen door additionele ideeën die deze mensen meenemen. Wellicht dat, als we er gezamenlijk de schouders onder zetten, van de Petrus en Pauluskerk een echte ontmoetingsplaats kunnen maken.  Wij zijn bereid ons besluit daardoor te laten beïnvloeden. Neem dus snel contact met ons op.

Jaap Jan Geertsema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland