In de pastorie april 2020

Toen het vorige kerkblad verscheen was de wereld door het coronavirus totaal anders geworden. Er stonden nog vrolijk kerkdiensten in vermeld maar die gingen niet door, althans niet op de manier zo­als wij ze ons voorgesteld hadden. Het zijn Kerk­omroepdiensten geworden. We zijn blij dat we die mogelijkheid hebben, maar dat het op die manier moet, schuurt ook weer. Blijkbaar heb ik nogal wat moeite om de wereld te aanvaarden zoals die mo­menteel is. De Ommelander Courant stond vol met afgelastingen. Er gaat vrijwel niets meer door. De economie staat meer en meer stil. Wat zullen daar nu weer de gevolgen van zijn? We weten het niet. Zoals we wel meer niet weten. Wanneer zullen er weer normale kerkdiensten zijn? Geen idee. Hoe gaan we ons gedragen als de lockdown wordt op­geheven? In hoeverre zullen we dan weer normaal met elkaar omgaan of hebben we het social distan­cing ons zo eigen gemaakt dat we daarmee door­gaan?

De kerkdiensten zoals vermeld gaan gewoon door als Kerkomroepdienst. Met Pasen experimenteren we met een live uitzending op YouTube.  Als dat een succes is gaan we er mee door. Waarschijnlijk zal ik zoveel mogelijk de diensten zelf doen. Ik moet mijn werk toch herschikken en de live uitzen­dingen geven mij veel voldoening. Het is goed het aloude Evangelie weer te laten klinken in deze we­reld. Het heeft ook geklonken tijdens zoveel crisis­situaties in de geschiedenis en de mensheid altijd de hoop gegeven dat de wereld niet uit Gods hand gevallen is. In de Bijbel kunnen we ook lezen over vele crises en hoe het geloof in God de mensen toch voort heeft geholpen en zal helpen.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland