In gedachtenis der gestorvenen

Zondag 22 november 2015 was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw worden dan de overledenen herdacht. De bloemencommissie heeft ook dit jaar weer een prachtig symbolische bloemstuk gemaakt.

_DSC4260

Dit bloemstuk is gemaakt op een krans van laurierblad.
Een krans staat symbool voor de eeuwigheid,
een cirkel, kent geen begin noch eind.
Laurierblad staat voor roem, overwinning en eeuwig leven.
Witte lelies voor genade en zuiverheid.
Gerbera ‘s voor vreugde en vrede.
Anjers voor sterkte, toewijding en waardigheid.
Rozen voor schoonheid en liefde.
Het klimopblad is onsterfelijkheid.
De drie punten op het blad staan symbool voor de Drie-eenheid,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
_DSC4256

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland