Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

Burgerlijke gemeente

Het dorp Loppersum heeft rond de  2700 inwoners en is het hoofddorp van de gemeente Loppersum. Vanouds heeft het een centrale functie. Veel boeren gingen hier rentenieren, er waren veel winkels en er was een bloeiende veiling. De Lopster bessen waren tot in het buitenland bekend. Na de oorlog heeft het dorp veel van dit alles verloren maar aan de bouw van de huizen valt nog wel iets van de geschiedenis te herkennen. Er is nogal wat nieuwbouw bijgekomen en er zijn voldoende winkels. Ook is er een bibliotheek. Verder zijn er 2 basisscholen. Voor het voortgezet onderwijs is men aangewezen op Appingedam, Delfzijl en Groningen. Loppersum is per 1 januari 1990 een van de dorpen van de heringedeelde gemeente Loppersum, die verder bestaat uit de dorpen: Garrelsweer, Wirdum, Middelstum, Westerwijtwerd, Toornwerd, Huizinge, Stedum, Westeremden, Garsthuizen, ‘t Zandt, Zijldijk, Oosterwijtwerd, Leermens, Zeerijp en Eenum.

Loppersum heeft goede verbindingen. Het ligt aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl met een halfuursverbinding, er is een busdienst en via de autoweg (Groningen-Eemshaven) is Groningen binnen 25 minuten bereikbaar.
Het culturele leven wordt gediend door de aanwezigheid van o.a. een muziekkorps en zang- en toneelverenigingen. Loppersum is in het bezit van een openlucht-zoutwaterbad, een sporthal, 4 tennisbanen, sportvelden en een ijsbaan. Er zijn 4 kerken in Loppersum. Een Hervormde Gemeente, een Vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk, een Pinkstergemeente en de Gereformeerde Kerk. Meer informatie over de burgerlijke gemeente is te vinden op www.loppersum.nl of op wikipedia.

Ligging van de gemeente
Onze gemeente ligt in het Eemsmondgebied. De bevolking is werkzaam in de industrie, in de dienstverlenende bedrijven en deels in de agrarische sector. In Delfzijl bevindt zich een streekziekenhuis, terwijl Groningen het UMCG en het Martiniziekenhuis heeft.
Op het gebied van de recreatie en cultuur heeft de regio Eemsmond veel te bieden, o.a. watersport met een goede verbinding naar de Waddeneilanden en voorts een cultureel centrum in Delfzijl. In Groningen zijn op cultureel gebied alle voorzieningen aanwezig.

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.