Burgerlijke gemeente

Het dorp Loppersum heeft rond de  2700 inwoners en is het hoofddorp van de gemeente Loppersum. Vanouds heeft het een centrale functie. Veel boeren gingen hier rentenieren, er waren veel winkels en er was een bloeiende veiling. De Lopster bessen waren tot in het buitenland bekend. Na de oorlog heeft het dorp veel van dit alles verloren maar aan de bouw van de huizen valt nog wel iets van de geschiedenis te herkennen. Er is nogal wat nieuwbouw bijgekomen en er zijn voldoende winkels. Ook is er een bibliotheek. Verder zijn er 2 basisscholen. Voor het voortgezet onderwijs is men aangewezen op Appingedam, Delfzijl en Groningen. Loppersum is per 1 januari 1990 een van de dorpen van de heringedeelde gemeente Loppersum, die verder bestaat uit de dorpen: Garrelsweer, Wirdum, Middelstum, Westerwijtwerd, Toornwerd, Huizinge, Stedum, Westeremden, Garsthuizen, ‘t Zandt, Zijldijk, Oosterwijtwerd, Leermens, Zeerijp en Eenum.

Loppersum heeft goede verbindingen. Het ligt aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl met een halfuursverbinding, er is een busdienst en via de autoweg (Groningen-Eemshaven) is Groningen binnen 25 minuten bereikbaar.
Het culturele leven wordt gediend door de aanwezigheid van o.a. een muziekkorps en zang- en toneelverenigingen. Loppersum is in het bezit van een openlucht-zoutwaterbad, een sporthal, 4 tennisbanen, sportvelden en een ijsbaan. Er zijn 4 kerken in Loppersum. Een Hervormde Gemeente, een Vrijgemaakt-Gereformeerde Kerk, een Pinkstergemeente en de Gereformeerde Kerk. Meer informatie over de burgerlijke gemeente is te vinden op www.loppersum.nl of op wikipedia.

Ligging van de gemeente
Onze gemeente ligt in het Eemsmondgebied. De bevolking is werkzaam in de industrie, in de dienstverlenende bedrijven en deels in de agrarische sector. In Delfzijl bevindt zich een streekziekenhuis, terwijl Groningen het UMCG en het Martiniziekenhuis heeft.
Op het gebied van de recreatie en cultuur heeft de regio Eemsmond veel te bieden, o.a. watersport met een goede verbinding naar de Waddeneilanden en voorts een cultureel centrum in Delfzijl. In Groningen zijn op cultureel gebied alle voorzieningen aanwezig.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland