Vredekerk

In de tijd van de afscheiding, die zich in 1834 voltrok, hebben ook in Loppersum verschillende inwoners hun lidmaatschap van de Nederlands Hervormde Kerk opgezegd. Zij sluiten zich aan bij medestanders in Garrelsweer. Daar vinden zij onderdak voor hun godsdienstoefeningen in het huis van molenaar J.J. Nienhuis. De Lopster ‘afgescheidenen’ gaan iedere zondag twee keer te voet naar Garrelsweer, waar in 1842, na toestemming van de Koning een eigen kerk wordt gebouwd.

Op 6 februari 1877 besluit de kerkenraad van Garrelsweer tot de bouw van een ‘hulpkerk’ in Loppersum. Op 12 december van dat jaar wordt deze kerk, staande aan de Kruisweg, feestelijk in gebruik genomen.

800px-00999_Loppersum_vm.Gereformeerde_Kerk_1877_sloop_1965_Kruisweg_35_Gron._copyansichtkaart

Oorspronkelijk is het gebouw bedoeld als evangelisatiegebouw. Daarvan getuigt de gevelsteen, die nu is aangebracht in de hal van de huidige kerk. Op de steen staat de tekst: ‘Predikt het evangelie aan alle kreaturen’ (Matth. 28:19).
gereformeerde kerk kruiswegHet zal tot 1891 duren voor er wordt besloten om de kerk van Loppersum zelfstandig te maken. Op zondag 27 september 1891 wordt de eerste officiële kerkdienst van de zelfstandige gemeente gehouden.
Op 30 oktober 1892 wordt de eerste predikant begroet. Wegens de sterke groei van de gemeente wordt in 1938 nieuwbouw overwogen. Er zijn dan 935 leden. Als gevolg van de oorlog wordt het besluit uitgesteld. Op 1 januari 1965 telt de kerk weer 935 leden en wordt besloten tot nieuwbouw over te gaan.

Samenstelling van onze kerkelijke gemeente
De leeftijdsopbouw van de gemeente komt overeen met het landelijk beeld (totaal aantal leden op 01-01-2014: 526). Dat wil zeggen dat ook in Loppersum de gemeente veel ouderen naast een behoorlijk aantal jongeren heeft wonen. Dit komt deels door de goede woningbouw van de burgerlijke gemeente voor zowel de ouderen als de jongeren. Op grond daarvan komt er een redelijk aantal ouderen uit de omgeving naar Loppersum toe. Zij maken dan gebruik van het woonzorgcentrum ‘Wiemersheerd’ of van de twee wooncomplexen voor ouderen of van de diverse ouderenwoningen op het terrein van ‘Wiemersheerd’ of in de onmiddellijke omgeving daarvan.
Loppersum kent ook een redelijk aantal woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Hierdoor trekken de jongeren niet zo snel uit het dorp weg en komen anderen naar Loppersum toe om de vrijkomende woningen van de ouderen te betrekken.

De kerkelijke gemeente van Loppersum is niet eenvoudig te kenschetsen. Zij is veelvormig van aard en richting. Hierover wordt vaak in goede verstandhouding met elkaar gesproken.
Natuurlijk kent ook onze kerk een aantal personen die onder randleden kunnen worden verstaan. Cijfers zijn hierover niet bekend, maar ook hier zal onze kerk de landelijke trend volgen. Het is niet zo dat in Loppersum de randkerkelijkheid alleen maar onder jongeren plaats vindt, ook de middenleeftijd tussen de 30 en 50 jaar heeft wel eens moeite met de kerkelijke betrokkenheid en geeft er soms blijk van snel af te willen haken.

De predikanten die na de instituering op 27 oktober 1891 de Gereformeerde Kerk van Loppersum hebben gediend zijn:

Naam van tot
Ds. H. Meyering 30-10-1892 23-06-1895
Ds. W. de Jonge 09-02-1896 02-01-1898
Dr. J. de Jong 23-10-1898 23-6-1911
Ds. B.L. Lambers 16-3-1913 19-11-1916
Ds. D. Steenhuis 18-11-1917 1-10-1934
Ds  H. Vogel 26-5-1935 12-3-1939
Ds. E.A. van Es 26-11-1939  26-11-1939
Ds. R. Ypma  23-07-1944  11-01-1948
Ds. I. Hamming  14-01-1951  13-11-1965
Ds. H. Hazenberg  29-06-1969  01-07-1973
Ds. K.H. Schuring  08-09-1974  01-10-1980
Ds. A.E.N. de Bruin 21-8-1983 16-8-1989
Ds. A. Ferwerda 16-10-1989 18-7-1993
Ds. D. Ferwerda-Arends 16-10-1989 18-7-1993
Ds. D.C. Groenendijk 26-6-1994 20-9-1998
Ds. A. Meindersma 26-6-1994 20-9-1998
Ds. J. Kolk 13-9-1999 24-10-2004
Ds. A. Landman (interim) 2007 10-7-2010
Ds. M. Roepers 11-7-2010 5-12-2021

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland