Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

Jacobuskerk

Klik op de naam van de kerk  voor de locatie en de route

Jacobuskerk Borgweg 6, 9914 PG Zeerijp

JacobuskerkDe Jacobuskerk is rond 1350 in één bouwperiode tot stand gekomen in een heel late romano-gotische stijl. De kerk heeft vrijwel geen bouwgeschiedenis en ziet er nu net zo uit als ten tijde van de bouw. Het is de laatste kerk in Groningen in die stijl , waarbij de gothiek al bijna de overhand heeft. Alle structuren en lijnen van pijlers, lisenen en vensters zijn verticaal.  De kerk is een éénbeukige kruiskerk van drie traveeën met een vijfzijdig gesloten koor. De gehele kerk is volgens plan gemetseld in kloostermoppen. De kerk is geheel in steen overwelfd met hoog oprijzende meloenvormige koepelgewelven die de drie schiptraveeën, viering, koor en twee transepten overkluizen.  Grote blikvangers in de kerk zijn de wanden die geheel voorzien zijn van rode baksteenimitatie en de gewelven met alle variëteiten van baksteenimitatie.

Voor meer informatie en activteiten: kijk op de site van de Jacobuskerk: JacobuskerkZeerijp.nl

Zeerijp interieurHet orgel dateert in oorsprong uit 1651 van Th. Faber, maar werd in het kader van de 17e eeuwse vernieuwing van het meubilair geplaatst. Het pijpwerk maar vooral de kas dateren nog uit de bouwtijd en is ontworpen door D. Abrahams en gesneden door Johan Elderkamp. Het orgel heeft 19 registers, verdeeld over hoofdwerk en rugpositief.

De Jacobuskerk is de thuisbasis voor de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries. In onderstaande opname van een van de vaste organisten van de Jacobuskerk, Dennis Wubs, zingt de cantorij “Licht dat ons aanstoot in de morgen” van Huub Oosterhuis.

Het Faberorgel staat ook  internationaal in de belangstelling. Hieronder demonstreert de Amerikaanse organiste Gwendolyn Toth een speciaal register van het orgel: de nachtegaal, dat een vogeltje imiteert.

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.