Vredekerk

Klik op de naam van de kerk  voor de locatie en de route

Vredekerk Burg. Vd Munnikstraat 16
9919 AN  Loppersum, (0596) 57 28 90Postadres:
Postbus 33
9919 ZG Loppersum

01000_Loppersum_PKN._vm.Ger.Kerk_Hij_is_onze_Vrede_1964_Gron._copy_ansichtkaartHet huidige gebouw is gelegen aan de Burgemeester van der Munnikstraat. Daar wordt ook een nieuwe pastorie gebouwd.
800px-01000_Loppersum_PKN._vm.Ger.Kerk_Hij_is_onze_Vrde_1964_B.v.d.Munnikstraat_16_Gron._foto._André_van_Dijk_KerkenverzamelaarIn de jaren 1980 en daarna komt steeds duidelijker het gemis aan voldoende zaalruimte en een eigen plekje voor de jeugd naar voren.

Vredekerk interieurUiteindelijk wordt besloten zaalaccommodatie aan de kerk te bouwen en direct daarbij te voorzien in een jeugdhonk. Dit wordt gerealiseerd in 1992. Tevens krijgt de kerkzaal een nieuw gezicht om weer een groot aantal jaren vooruit te kunnen.

IMAG1769

In december 2013 zijn er op het dak van de Vredekerk zonnepanelen geplaatst waardoor de kerk minder elektriciteit van het net hoeft te halen. In 2014 wordt de kerk hersteld van de aardbevingsschade. Vooral het podium en de muren achter de preekstoel hebben hier onder geleden. De hele kerk wordt opnieuw gesausd. De kerk staat er nu weer fris bij.

Zomaar een dak boven wat hoofden

Dit is de titel van het kleed dat achterin de Vredekerk hangt. Alles wat erop staat heeft een betekenis.  Het is in  willekeurige volgorde en de verschillende beelden zijn niet in de juiste verhoudingen.     

 • De ondergrond heeft verschillende kleuren: onder is de kleur van de woestijn. Hier wordt in de bijbel vaak over gesproken, als tijd van bezinning, bv na de uittocht uit Egypte gedurende 40 jaar, maar ook Elia die in de woestijn rondtrok (1 Kon 19) en Jezus die 40 dagen in de woestijn rondzwierf (Lukas 4).
 • De vruchtbare groene weiden waar vaak over gesproken wordt, bv in Psalm 23.
 • De wolkenlucht van bv de Hemelvaart uit Handelingen 1.
 • Het dak, prominent aanwezig, in de kleuren van de regenboog, Gen 9, waaronder we kunnen schuilen, Lied 276, ( Zomaar een dak boven wat hoofden).
 • In het midden het pad met verschillende mensen, onderweg naar de Eeuwigheid, de Gouden stad, de heilige stad, Openbaring 21.
 • De Alfa en de Omega, het begin en het einde, Openbaring 1.
 • Rechts boven de Adventsster, vol verwachting van wat komen gaat.
 • De kribbe met het Kind toegedekt met een hemelsblauw dekentje, Lucas 2.
 • Het lege kruis van Goede Vrijdag achter het geopend graf van de Opstanding, oa Mattheus 27 en 28.
 • De 9 vruchten van de Geest van Pinksteren, dat zijn:
  • Liefde, 1 Kor 13,
  • Blijdschap, Joh 15
  • Vrede, Filip 4
  • Lankmoedigheid, 1 Kor 13                                                                               
  • Vriendelijkheid, Filip 4
  • Goedheid, Lucas 6
  • Trouw, Spreuken 31
  • Zachtmoedigheid, Matt 5                                                                                
  • Zelfbeheersing, 2 Petrus 1
 • De duif met een takje als teken dat de aarde weer droog werd na de zondvloed, Gen 8.
 • De bijbel als het Woord van God.
 • De korenaren zijn het symbool van de hoop op leven na de dood.
 • Een tros druiven: Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok, Joh 15, en ook als teken van het lichaam van Christus bij het Avondmaal.
 • Brood, tekenen van het Heilig Avondmaal.
 • 5 broden en 2 vissen staan voor de gelijkenis in Lucas 9.
 • De twee tafelen met de 10 geboden.
 • Het doopvont wordt gebruikt om mensen te dopen.
 • Olijftak als teken van de Olijfberg, Matt 21, en als teken van olijfolie dat gebruikt werd als olie voor de lampen van de wijze en dwaze maagden, Matt 25, en om te zalven, bv 1 Sam 16.
 • Schapen, Jezus is de goede herder, Johannes 10, de herders hielden de wacht, Lukas 2.
 • Het Christusteken, de eerste 2 letters van het Griekse alfabet vormen het woord Christus.
 • Het logo van de Wereldraad van Kerken, bestond in 2018 70 jaar.Dit alles is bedacht en gemaakt door Ina van der Ploeg, met advies van Bea Rosing, doorgestikt door Quiltshop-Online in Gasselte.

Februari 2019

 

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

PKN Vredekerk Maarland