Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

Missionaire werkgroep

In deze Werkgroep participeren de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Wijk Gemeente Maarland, de Waardevol Leven Gemeente en Wijk Gemeente Loppersum, en zij wordt aangestuurd door de 4 verschillende kerkbesturen.

De Missionaire Werkgroep heeft drie doelstellingen geformuleerd:

 • Wij willen de saamhorigheid in het dorp/ de nabij gelegen dorpen creëren. Als kerken zoeken we daarbij naar wat we gemeen hebben, wat wij samen met niet-kerkelijken uit het dorp kunnen organiseren op het kruispunt van geloof, cultuur en samenleving.(b.v. musical Saul) Daarbij willen wij ons profileren als mensen die christen zijn.
 • Wij willen in het dorp/ met de nabij gelegen dorpen ruimte creëren voor gesprekken over geloof, bijbel en zingeving. Een voorbeeld is boekbesprekingen houden
 • Wij willen de mensen uit de verschillende kerken van Loppersum de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten, zodat gesprekken kunnen ontstaan over de verschillende manieren van vieren en geloven. Bijvoorbeeld om elkaars diensten te bezoeken en aansluitend nabesprekingen te houden

Verder is er de presentatie met kerst, worden er af en toe concerten georganiseerd. De leden van de missionaire werkgroep onderhouden contact met de voorgangers d.m.v. pastoresoverleg. De activiteiten worden in een jaarplan aan de kerken gepresenteerd

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.