Missionaire werkgroep

In deze Werkgroep participeren de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Wijk Gemeente Maarland, de Waardevol Leven Gemeente en Wijk Gemeente Loppersum, en zij wordt aangestuurd door de 4 verschillende kerkbesturen.

De Missionaire Werkgroep heeft drie doelstellingen geformuleerd:

  • Wij willen de saamhorigheid in het dorp/ de nabij gelegen dorpen creëren. Als kerken zoeken we daarbij naar wat we gemeen hebben, wat wij samen met niet-kerkelijken uit het dorp kunnen organiseren op het kruispunt van geloof, cultuur en samenleving.(b.v. musical Saul) Daarbij willen wij ons profileren als mensen die christen zijn.
  • Wij willen in het dorp/ met de nabij gelegen dorpen ruimte creëren voor gesprekken over geloof, bijbel en zingeving. Een voorbeeld is boekbesprekingen houden
  • Wij willen de mensen uit de verschillende kerken van Loppersum de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten, zodat gesprekken kunnen ontstaan over de verschillende manieren van vieren en geloven. Bijvoorbeeld om elkaars diensten te bezoeken en aansluitend nabesprekingen te houden

Verder is er de presentatie met kerst, worden er af en toe concerten georganiseerd. De leden van de missionaire werkgroep onderhouden contact met de voorgangers d.m.v. pastoresoverleg. De activiteiten worden in een jaarplan aan de kerken gepresenteerd

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland