Cursus Gunning

Serie gespreksavonden over J.H. Gunning jr.: Goed van God denken

Inleider:  ds. Marco Roepers

Tijd en plaats: donderdagavonden 16,  30 januari, 13 en 27 februari 2014 om 20:00 uur in de Vredekerk.

Toelichting:

J.H. Gunning jr. leefde van 1829 tot 1905. Hij was een zogenaamde ethische theoloog. De ethische theologie was verwant aan het Réveil. Het Réveil was een internationale opleving (opwekking) van het christelijke denken en handelen in het negentiende-eeuwse Europa. In Nederland was het nauw verbonden met namen als Willem Bilderdijk, Groen van Prinsterer en Ottho Gerhard Heldring. Men probeerde in het Réveil een antwoord te vinden op de wetenschap die in steeds sterkere spanning kwam te staan met het Christelijk geloof.

Gunning wilde de wetenschap niet afwijzen, maar wilde ook niet het christendom helemaal uitleveren aan de wetenschap. Die probleemstelling van de 19e eeuw bestaat nog steeds. Sterker nog, zij is verder geïntensiveerd. Interessant en inspirerend is het daarom om te zien hoe Gunning zijn positie in het spanningsveld tussen geloof en wetenschap vorm gaf. Dat kan ons helpen onze positie daarin te bepalen.

“Goed van God denken” bestaat uit een serie artikelen van de hand van Gunning in het Evangelisch jaarboekje Magdalena. Het jaarboekje was bedoeld voor hoger opgeleiden die affiniteit hadden met het Réveil en werd uitgeven ten bate van het Asyl Steenbeek in Zetten, opgericht door de Heldring Stichting. Gunning bespreekt in de artikelen die in het boekje zijn opgenomen thema’s die hem na aan het hart liggen: Zelfverloochening, verzoening in Christus,  het gebed en de menselijke vrijheid. Dit alles in de rijke 19e eeuwse taal. Het is heel verrijkend om iets te lezen van een theoloog uit een andere tijd die toch sterke raakvlakken heeft met de onze. Dat zullen we doen tijdens deze avonden.

Literatuur:  J.H. Gunning jr.:  Goed van God denken. Teksten uit Magdalena.

80 pagina’s  Paperback  ISBN: 9789023924951 Uitgave Boekencentrum 2010. Prijs 12,50 euro.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland