Introductie cursus theologische Verdieping

LAAT JE VERRIJKEN, INSPIREREN EN VERRASSEN

 Altijd al willen weten:

  • Waarom er meerdere schepping- en zondvloedverhalen zijn?
    • Maak dan kennis met het onderdeel Bijbel en Geloven waarin u wellicht antwoord krijgt hoe dit moet worden bezien en welke betekenis dit heeft voor ons geloven.
  • Waarom zijn er zoveel verschillen in liturgiek, wat is de essentie van de eredienst?
    • Maak dan kennis met het onderdeel Liturgiek waarin wordt ingegaan op de tempeldienst, de dienst in de synagoge maar ook de huidige diensten
  •  Waarom is het fundamentalisme zo hevig en beperkt zich dit tot de islam?
    • Maak dan kennis met het onderdeel Geloven in de Samenleving waarin godsdiensten en wereldvisies aan bod komen en wellicht antwoord geven op de vele vragen.

 Conclusie:
Heeft u (heb jij) op één van bovenstaande vragen JA kunnen antwoorden dan is zonder twijfel de introductiecursus  Theologische Verdieping net iets voor u/jou. Wellicht wordt u/jij zo enthousiast dat u/jij de volledige cursus gaat volgen.

Vele “Lopsters” hebben enthousiast aan de Theologische Verdieping voor Gemeenteleden deelgenomen. Je hoeft hiervoor alleen maar een gezonde nieuwsgierigheid mee te brengen. De rest wordt je allemaal aangereikt en je kunt er vervolgens net zoveel tijd/of geen tijd in steken als je wilt.

Mocht je verdere informatie willen neem dan contact op met de ‘Lopsters” die deze cursus reeds hebben gevolgd, zoals o.a.:

Gerda Potze, Wippy Kempenaar,Ko Wiersema, Willy Waijer, Gerda Flikkema, Henny Meerman en Lies van Dijken

Nieuwsgierig geworden?

Bezoek dan de informatieavond op maandag 26 september a.s. – aanvang 20.00 uur

of

meld je aan voor de oriëntatiecursus op maandag 24 oktober a.s. – aanvang 19.30 uur

locatie: Willem Lodewijk Gymnasium,  Verzetsstrijderslaan 220 in Groningen

U/Jij zult met ons beamen dat het een cursus is die je niet had willen missen!

Kijk voor meer informatie ook op www.tvg-groningen.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland