Inzamelingsacties Voedselbank

Op 20 en 21 december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, die cliënten ondersteunt in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum weer haar jaarlijkse inzamelingsactie in diverse su­permarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Bij de Albert Heijn vestiging in Ap­pingedam is de actie op 6 en 7 december.  Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het uitdelen van flyers en het in ontvangst ne­men van de geschonken voedselproducten. We ma­ken per dag een schema met  blokken van 2 uur om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te la­ten worden. U kunt zich aanmelden via ons e-mail­adres info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl( ook graag uw telefoonnummer vermelden) , maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op de vrijdagmor­gen tussen 9.30 uur en  12.00 uur via telefoonnum­mer 06- 83897365. 

Kunnen wij op uw steun rekenen?

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland