Inzamelingsacties Voedselbank

Op 20 en 21 december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, die cliënten ondersteunt in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum weer haar jaarlijkse inzamelingsactie in diverse su­permarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Bij de Albert Heijn vestiging in Ap­pingedam is de actie op 6 en 7 december.  Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het uitdelen van flyers en het in ontvangst ne­men van de geschonken voedselproducten. We ma­ken per dag een schema met  blokken van 2 uur om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te la­ten worden. U kunt zich aanmelden via ons e-mail­adres info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl( ook graag uw telefoonnummer vermelden) , maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op de vrijdagmor­gen tussen 9.30 uur en  12.00 uur via telefoonnum­mer 06- 83897365. 

Kunnen wij op uw steun rekenen?

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland