Toekomstige evenementen

 1. Gespreksgroep Wiemersheerd

  6 december 09:45
 2. Kerkdienst Vredekerk

  8 december 09:30
 3. Regiodienst

  8 december 19:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  9 december 19:30
 5. Kerkenraad wijk Maarland

  10 december 18:00
 6. Filmavond

  13 december 19:45
 7. Spelletjesavond

  14 december 19:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  15 december 09:30
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  15 december 09:30
 10. Kerkdienst Kerk Eenum

  15 december 16:30

Inzamelingsacties Voedselbank

Op 20 en 21 december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, die cliënten ondersteunt in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum weer haar jaarlijkse inzamelingsactie in diverse su­permarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Bij de Albert Heijn vestiging in Ap­pingedam is de actie op 6 en 7 december.  Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het uitdelen van flyers en het in ontvangst ne­men van de geschonken voedselproducten. We ma­ken per dag een schema met  blokken van 2 uur om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te la­ten worden. U kunt zich aanmelden via ons e-mail­adres info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl( ook graag uw telefoonnummer vermelden) , maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op de vrijdagmor­gen tussen 9.30 uur en  12.00 uur via telefoonnum­mer 06- 83897365. 

Kunnen wij op uw steun rekenen?

image_pdfimage_print

Bijbelvers van de dag

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.