Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk

  12 juli 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  19 juli 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  19 juli 09:30
 4. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  26 juli 09:30
 5. Kerkdienst Vredekerk

  26 juli 09:30
 6. Kerkdienst Kerk Eenum

  26 juli 19:00
 7. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  2 augustus 09:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  2 augustus 09:30
 9. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  9 augustus 09:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  16 augustus 09:30

Inzamelingsacties Voedselbank

Op 20 en 21 december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, die cliënten ondersteunt in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum weer haar jaarlijkse inzamelingsactie in diverse su­permarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Bij de Albert Heijn vestiging in Ap­pingedam is de actie op 6 en 7 december.  Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het uitdelen van flyers en het in ontvangst ne­men van de geschonken voedselproducten. We ma­ken per dag een schema met  blokken van 2 uur om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te la­ten worden. U kunt zich aanmelden via ons e-mail­adres info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl( ook graag uw telefoonnummer vermelden) , maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op de vrijdagmor­gen tussen 9.30 uur en  12.00 uur via telefoonnum­mer 06- 83897365. 

Kunnen wij op uw steun rekenen?

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.