Israël zondag 3 oktober 2021

BIJ DE ISRAEL ZONDAG

                                                                                                                    Riet Bons-Storm

Op zondag 3 oktober is weer de jaarlijkse Israël zondag. Dan staan we stil bij dat land, waarmee we “onopgeefbaar verbonden” zijn, omdat Israëls God, de God van het Oude Testament, via de indruk, die Jezus uit Nazaret maakte, ook onze God is, de God van alle volken.

Het ‘Heilige Land’ is heden ten dage een verscheurd land, vol conflicten, want er wonen sinds bijbelse tijden ook de Palestijnen, de ‘vreemdeling, die in uw poorten woont’ (Exodus 20: 10). Onder deze Palestijnen zijn moslims en christenen. Het lot van beide groepen is heel moeilijk, dat weet u. Er kwamen getuigen daarvan naar Loppersum: de Palestijnse christen Daoud Nassar bijvoorbeeld, met zijn indrukwekkend verhaal over zijn olijf-boerderij die, ook als ‘Tent of Nations’, een vormingscentrum voor alle volken wil zijn, om tot vrede te komen. Het motto van de Nassar-familie staat in drie talen op een grote kei bij de ingang van de boerderij: “Wij weigeren vijanden te zijn”. Daoud Nassar en zijn familie wonen vlak bij Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever, Palestijns gebied. De familie Nassar is al sinds 1991 verwikkeld in een juridische strijd met de Israëlische autoriteiten, omdat deze de eigendomspapieren van de familie niet willen erkennen. Voortdurend proberen de autoriteiten van de staat Israël de familie Nassar van hun land te verjagen, door bijvoorbeeld de elektriciteit- en wateraanvoer definitief af te sluiten, de weg naar de boerderij met grote stenen te versperren, de olijfgaarden te vernielen en een Jeshiva, een grote school voor religieus Joods onderwijs voor jongens, vlak naast de boerderij te plaatsen. Pas geleden werd er ook brand gesticht. Al wat door Joodse Israëli’s wordt gebouwd op Palestijns gebied is onwettig. Veel christenen in de hele wereld steunen mensen als Daoud. Ook vanuit Loppersum –  Tjallings dochter bijvoorbeeld werkte er als vrijwilligster. Ik ben er verschillende keren geweest, laatstelijk niet lang voordat Corona uitbrak.  Corona heeft de situatie van Palestijnen erg verslechterd, omdat de staat Israël het vaccin maar héél mondjesmaat de Palestijnse Gebieden laat binnenkomen, en de bevolkingsdichtheid in Palestijnse dorpen en steden bijzonder hoog is, omdat die sinds 1948, de stichting van de  staat Israël, niet mogen uitbreiden.

Iemand anders die ons hier in Loppersum heeft bezocht, nog maar ongeveer 3 jaar geleden, is Toine van Teeffelen, een Nederlandse antropoloog, die sinds de 90-er jaren in Bethlehem woont, getrouwd met een christelijke Palestijnse vrouw, Maria, en hun twee kinderen. Hij werkt aan een Opleidingsinstituut voor Palestijnen in Bethlehem. Ook hij en zijn gezin lijden aan de vele onderdrukkende maatregelen die het leven van Palestijnen heel moeilijk maken.

Aan wat hij mij schrijft kunnen we, net als uit het werk van Daoud Nassar en nog veel meer Palestijnen, zien dat veel van hun verzet geweldloos is – alleen wat gewelddadig is komt nu eenmaal in het Nieuws – , en verrassend. Zo schreef Toine onlangs over jongeren op middelbare scholen, in Abbediyyeh, Dar Dasal en Doha op de Westelijke Jordaanoever. Als voorbeeld iets uit wat Toine schreef:

“Op een school in Dar Salah worden leerlingen gehinderd door de hopeloos drukke Wadi Nar weg, die Palestijnen om Jeruzalem heen moet leiden. Er is al dikwijls protest aangetekend over deze gevaarlijke weg.  Maar de leerlingen slaagden er in  om ’s ochtends bussen te organiseren, die hen langs een nabijgelegen checkpoint in de Muur brengen, in plaats van dat groepen leerlingen  honderden meters onbeschermd dicht langs het checkpoint moeten lopen. Ouders hielpen door langs de weg slogans voor de verkeersveiligheid te plakken…. Ik vraag me af waarom de leerlingen succesvol blijken te zijn. Het kan zijn dat de leerlingen op de juiste knop drukken. Zo’n 50 leerlingen per school, die aan een project meedoen, vertegenwoordigen een flink aantal uitgebreide families, zodat de autoriteiten en gemeentebesturen er wel naar moeten luisteren. Leerlingen vertegenwoordigen geen politieke factie, maar de samenleving als geheel. Natuurlijk helpen ook enthousiaste docenten mee. Bovendien brengt zoiets de leerlingen uit hun klassituatie en laat het licht op hen schijnen. …nieuwe generatie, nieuwe leiders”.

Palestijnen houden hoop, omdat ze samen sterk staan om land van hun voorouders te behouden, moslims en christenen, opdat het Heilige Land samen met de Joden gedeeld zal kunnen worden. Laten we met hen hopen, bidden en werken.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland