Jacobswandeling voor 55 plus

Jacobswandeling voor 55 plus (ietsje minder oud mag ook…)

Er kan nogal wat gebeuren met je geloof, met je beleving van het leven als je wat ouder wordt. Als je werk stopt of je stopt met werken, als je kinderen het huis uit zijn, als het dagelijkse ritme waaraan je jaren gewend was opeens verandert. Dan kunnen er veel vragen opkomen. Deze vragen krijgen een plaats in de Jacobuswandeling voor 55 plussers. We maken een wandeling van ongeveer 15 kilometer van Uithuizen naar Zeerijp, het eerste stuk van het Jacobuspad. Aan het begin en het einde van de wandeling is er een eenvoudige viering met veel stilte. Tijdens de wandeling zijn er tussenstops, maar is er vooral gesprek aan de hand van de vraag die ieder voor onderweg meekrijgt. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.

We beginnen om 14.00 uur in Uithuizen en sluiten om een uur of 20.00 de maaltijd in Zeerijp af.

Datum: zaterdag 21 mei (als het dan erg slecht weer is, wandelen we op de reservedatum vrijdag 27 mei). Kosten: een gift naar eigen inzicht na de maaltijd. Opgave en informatie: Ton Werkman

(antonwerkman@kpnmail.nl; 0596 57 19 82) of Tjalling Huisman (tjhuisman@kpnplanet.nl; 0596 57 13 93).

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland