Jacobuswandeling zaterdag 21 mei 2016, twee wandelimpressies

Koos Boer:
Kaart jacobspad Uithuizen HasseltWe vertrekken om half twee vanuit Zeerijp naar Uithuizen. Hier worden we  welkom geheten in de Sint Jacobuskerk. Een groep van 9 personen, een gemêleerd gezelschap in afwachting wat er gaat gebeuren. Mensen van zowel de Vredekerk als van Maarland. De wandeling begint met een korte viering in de kerk. Na het ontsteken van de paaskaars wordt psalm 121 gelezen. Hierna vertellen we elkaar wie we zijn en één van de deelnemers leest een gedicht. Er wordt uitleg gegeven over Jacobus en de Jacobuswandeling.

 

 

Na het zingen van Ubi caritas gaan we op weg.

We gaan twee aan twee op pad met onderstaande vragen. Iedereen krijgt één vraag mee waarover je in gesprek kunt gaan met je reisgenoot. De vragen hebben te maken met de veranderingen in je leven  en je geloof.

  1. Je bent ergens geboren. Wat is hiervan het gevolg op je verdere leven?
  2. (Hoe) Ben je in je leven veranderd in geloven?
  3. Hier en nu. Wat is de betekenis voor je van deze woorden?
  4. Wat is de betekenis van de kerk voor jou?
  5. Wat is er veranderd in je leven als het ritme is gewijzigd?
  6. Wat zie jij als de waarde van andere wereldgodsdiensten?
  7. Welke betekenis heeft familie in je leven?
  8. Wat is de invloed van macht in jouw leven?
  9. Wat betekent geloven in jouw leven?
  10. Voel je je verantwoordelijk voor de “grote” wereld of alleen voor de wereld omjeheen? Hoe zie je dat?

hogelandWandelen door het Hogeland van Groningen is  prachtig. De bermen begroeid met boterbloemen, klaver en fluitenkruid. Het Jacobspad slingert zich hier doorheen langs smalle wegen en paden.  Het is prima wandelweer, er staat een stevige wind maar het is gelukkig droog. Doordat je in gesprek bent zien enkelen van ons al dit moois niet. Af en toe moet je even stoppen, om je heen kijken en genieten van wat er te zien is.

JacobuskerkNa twintig minuten wordt er gewisseld van reisgenoot en wandel je verder met iemand anders.  In Oldenzijl staat Janneke de Jonge ons al op te wachten met drinken en koek. Hierop wandelen we verder naar de Diek’n waar een ijsje wordt genuttigd. Rond half zeven zijn we bij de Jacobuskerk in Zeerijp waar de wandeling wordt afgesloten met een viering. Hierna gaan we naar Eltatho waar  Justus Wouda ons verrast met een heerlijke Chinese maaltijd en ijs toe.

De gesprekken die onderweg gehouden zijn, waren heel persoonlijk en leerzaam. Het voelde vertrouwd om al wandelend met elkaar in gesprek te zijn. Zondagmorgen in de kerk ontmoeten een aantal wandelaars elkaar. Hierbij maakt één van hen de opmerking dat het voelt of je je familie weer ontmoet. Al met al een inspirerende wandeling die zeker voor herhaling vatbaar is.

Alle wandelaars bedanken Tjalling Huisman en Ton Werkman voor het organiseren van deze wandeling en Janneke de Jonge en Justus Wouda voor de catering.

Henk Meruma:
Op de prachtige zaterdagmiddag van 21 mei jl. heb ik deelgenomen aan de Sint Jacobswandeling welke ons voerde over het prachtige Hogeland .

De Jacobus de Meerderekerk in UithuizenWe begonnen met een korte viering in de RoomsKatholieke kerk “Jacobus de Meerdere” in Uithuizen.

Daarna reikte domie Tjalling ons allemaal een persoonlijke vraag op een papiertje aan, waarop we al wandelende probeerden een antwoord te vinden.

Onze eerste stop was bij het schooltje in Oldenzijl waar Janneke ons voorzag van een natje en droogje. Daarna doorgewandeld richting Zeerijp, met steeds weer die heerlijke meigeuren in onze neusgaten en genietend van de prachtige wolkenpartijen.

Doordat we zo intens maar zeker heel ontspannen en begripvol met elkaar gepraat hebben misten we soms toch wel eens de mooie dingen onderweg. Gelukkig zag de heer Van Neck wel alles en gaf ons dan weer uitleg over het één en ander, wat meestal een mooi verhaal opleverde.

Op boerderij “De Diek’n” werden wij getrakteerd op een heerlijk ijsje geserveerd in een oesterschelp hetgeen geheel paste bij deze tocht.

Daarna togen we op voor het laatste stuk welke ons nog eens via een heel mooi graspad leidde naar de Jacobuskerk in Zeerijp. We sloten de tocht af met een korte viering en het prachtige gedicht van de Hogelandster dichter Hans Werkman welke zo treffend verwoordde wat wij samen deze middag ervaren hebben.

Hierna serveerde Justus Wouda ons een heerlijke maaltijd in Elthato waarvan we met smaak  hebben genoten.

Ik raad een ieder aan die een dergelijke wandeling kan volbrengen, om hier eens aan mee te doen.

Onderstaand het gedicht het “Hogeland” van Hans Werkman: Groninger Hogeland

Nauw begrensd oneindig land,
klei en gratie hand in hand.
Hoge hemel, lage grond,
die mij aan uw landschap bond.
Volle tarwe, sterke wind,
die mij aan uw kluiten bindt.
Altijd zie ik langs de dijk
Bierum, Roodeschool en Spijk.
Altijd keer ik tot u weer,
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer.
Oude dorpen, oude stijl:
Westeremden, Oldenzijl.
Namen uit een lief verleden:
Loppersum, Uithuizermeeden.
Starend over dit bedaarde
land laat ik een wensdroom vrij:
Geef ons op de nieuwe aarde
duizend bunder nieuwe klei.
Geef ons daarop, lieve Heer,
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer.
Geef ons in dat eeuwig heden
een vernieuwd Uithuizermeeden.
Geef ons Roodeschool en Spijk
in de kromming van de dijk.
Geef ook Bierum, Oldenzijl,
Westeremden eeuwig heil.
Geef ons door uw trouw verbond
hoge luchten, zware grond.
En als ik hier dan weer sta,
naast U door de kluiten ga,

knijp ik in uw Vaderhand:
dank voor dit oneindig land

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland