Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

Jeugdwerk ’t Zandt – Godlinze

CLUB, 12 jaar en ouder.

Hallo jeugdigen…

We willen jullie weer uitnodigen om het komend seizoen weer allerlei leuke dingen samen te gaan doen. Niet alleen gezellige dingen, maar af en toe komen er toch ook serieuze bijeenkomsten voorbij. Ook gaan we er met elkaar weer voor zorgen dat andere mensen ook een beetje mogen meedelen met onze rijkdom.

Je hoeft geen lid te zijn, koffie/thee is gratis, andere consumpties zijn voor eigen rekening en er kan gevraagd worden om een bijdrage voor een activiteit.

Vindt je het leuk om een vriend en/of vriendin mee te nemen dan is hij/zij van harte welkom!

Wil je meedoen aan de afsluiting van het seizoen dan is actieve deelname verplicht. We verwachten je dan bij alle thema-avonden en acties. Kun je niet dan meld je je af bij de contactpersoon van die avond of actie!

De data worden nog bekend gemaakt en staan straks ook in ons Kerkblad en op de website www.gktzandtgodlinze.nl.

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com

12+ groep.

Iedereen vanaf 12 jaar krijgt een uitnodiging voor de 12+ groep. Het is behalve erg gezellig, ook serieus. We gebruiken dit seizoen het boekje ‘Kracht’ van Reflect. We gaan daarmee in op herkenbare actuele onderwerpen, denken na over wie Jezus is, wat zijn woorden betekenen en om Hem te weerspiegelen in onze wereld.  Ongeveer 1 x per 3 weken komen we bij elkaar bij de jeugdouderling thuis.

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596 581238 / pa.rijkens@gmail.com

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.