Jeugdwerk ’t Zandt – Godlinze

CLUB, 12 jaar en ouder.

Hallo jeugdigen…

We willen jullie weer uitnodigen om het komend seizoen weer allerlei leuke dingen samen te gaan doen. Niet alleen gezellige dingen, maar af en toe komen er toch ook serieuze bijeenkomsten voorbij. Ook gaan we er met elkaar weer voor zorgen dat andere mensen ook een beetje mogen meedelen met onze rijkdom.

Je hoeft geen lid te zijn, koffie/thee is gratis, andere consumpties zijn voor eigen rekening en er kan gevraagd worden om een bijdrage voor een activiteit.

Vindt je het leuk om een vriend en/of vriendin mee te nemen dan is hij/zij van harte welkom!

Wil je meedoen aan de afsluiting van het seizoen dan is actieve deelname verplicht. We verwachten je dan bij alle thema-avonden en acties. Kun je niet dan meld je je af bij de contactpersoon van die avond of actie!

De data worden nog bekend gemaakt en staan straks ook in ons Kerkblad en op de website www.gktzandtgodlinze.nl.

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596-581238 / pa.rijkens@gmail.com

12+ groep.

Iedereen vanaf 12 jaar krijgt een uitnodiging voor de 12+ groep. Het is behalve erg gezellig, ook serieus. We gebruiken dit seizoen het boekje ‘Kracht’ van Reflect. We gaan daarmee in op herkenbare actuele onderwerpen, denken na over wie Jezus is, wat zijn woorden betekenen en om Hem te weerspiegelen in onze wereld.  Ongeveer 1 x per 3 weken komen we bij elkaar bij de jeugdouderling thuis.

Voor meer informatie: Petra Rijkens 0596 581238 / pa.rijkens@gmail.com

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.