Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

Kindernevendienst

Tijdens de dienst op zondagmorgen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. De kinderen gaan dan naar een aparte ruimte. Aan het begin van de kerkdienst steekt het kind van de zondag de tafelkaarsen en een lantaarntje aan. Deze lantaarn wordt meegenomen door de kinderen wanneer ze naar hun eigen ruimte gaan.

Als ondersteuning wordt het blad “Kind op Zondag” gebruikt. Dit blad sluit zo goed mogelijk aan bij het preekrooster. Elke week staat een bepaalde bijbeltekst centraal. Er wordt geprobeerd dit te betrekken naar deze tijd en meestal wordt er een werkje gemaakt wat ook weer aansluit bij de bijbeltekst.

De contactpersonen voor de kindernevendienst zijn:

Geja Huizing, voorzitter (0596) 57 18 31
Hanneke Reinders, secretaresse (0596) 55 08 19
   

Mocht je vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de kindernevendienst, dan kun je contact opnemen met één van bovengenoemde personen.

De kindernevendienst bestaat uit de volgende leiding:

Jolanda Bijlholt (0596) 85 23 90
Margreet Geerdes (0596) 57 13 93
Nathalie Meijer (0596) 57 34 79
Mariëlle Mollema (0596) 53 36 46
Hanneke Reinders (0596) 62 34 00
Gerda Lesterhuis (0596) 57 17 85
 Geja Huizing  (0596) 57 18 31

Om de druk op deze kleine groep mensen te verlichten, zijn Melson Zwerver, Els Zwerver, Linda van der Eide en Renny Burema bereid gevonden om vanaf januari 2018 incidenteel ook kindernevendienst te geven.

Tot slot: elk jaar neemt er weer leiding afscheid en elk jaar zoeken we weer nieuwe leiding. Lijkt het je leuk om in een gezellige groep met kinderen en geloof bezig te zijn, geef je dan op bij Geja Huizing of Hanneke Reinders.

 

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.