Vredekerk Maarland

Basics

Basics is een cursus over – je raadt het al – de ‘basics’ van het christelijk geloof.
Op een fris en fruitige manier storten we ons op Bijbelverhalen, kerkfeesten en andere gelovige eigenaardigheden.
Natúúlijk zullen we gebruik maken van onze ‘bovenkamer’ maar ook van onze ogen, oren, mond, handen en handen. Basics is bedoeld voor kids in de bovenbouw van basisschool.

Het plan is om eerst 7x in het najaar bij elkaar te komen, daarna 7x in het voorjaar en als we nog meer zin en plezier hebben, plakken we daar gewoon nog ‘ns 4/5/6/7x aan vast!

Waar is het?
In Elthato, het gebouwtje tussen de toren van Zeerijp en mijn huis.

Hoe lang?
Een uurtje met alles erop en eraan, van 15.45 tot 16.45 uur.

Wanneer?
Dinsdagmiddag 29 oktober, 16,  23 en 30 november, 7, 14 en 21 december. En: 1, 8, 15, 22, 29 maart, 5 en 12 april.

Heb je vragen? Mail of bel mij dan: 06-53672710
Heb je geen vragen, geef je dan op vóór 1 november: pasteriep@outlook.com

Leuk!

André van den Bor

Catechese voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs

De catechesegroep van Maarland en de Vredekerk voor leerlingen van het voortgezet onderwijs begint op maandag 4 oktober om 19:30 uur in de Vredekerk. In een serie gezellige bijeenkomsten gaan we zoeken naar hoe je nu kan geloven. Ook kun je  zelf dingen inbrengen. We gaan ook films kijken dus het wordt ook afwisselend.

Op 4 oktober gaan we kennismaken en wat afspraken maken over tijdstip en dergelijke. 

Achtienplus gespreksgroep

Voor iedereen die 18 jaar is of bijna, en ouder natuurlijk.

Ook dit jaar gaan we weer Bijbelverhalen lezen en die bespreken, met verhalen erbij uit de maatschappij van vandaag en onze eigen kijk daarop. Als de groep dat wil, werken we mee aan een of twee kerkdiensten. Waarschijnlijk nodigen we ook weer een keer gasten uit, om met hen in gesprek te gaan over een thema of een Bijbelverhaal.

De bedoeling is om op vrijdagavond samen te komen en dan met elkaar te eten en daarna in gesprek te gaan. We zullen dan rond 18:00 beginnen en doorgaan tot ongeveer 20:30

We beginnen op vrijdagavond 1 oktober. De rest van de data zullen we in overleg vaststellen. Meer informatie is te krijgen bij:

Bas Huizing: 0630290168 / bashuizing@live.nl

Belijden is doen

Belijdenis doen is een manier om iets wat belangrijk voor je is in de tijd te markeren. Precies zoals een trouwdag bijvoorbeeld. En zoals een trouwdag niet het begin of het einde is, zo is ook een belijdenis-dag niet het begin of het einde.

Belijdenis doen is eigenlijk niet veel anders dan een kleurbekentenis tegenover God, anderen en jezelf: ik geloof… Het wil niet zeggen dat je er dan bent. Het wil ook niet zeggen dat het dan pas begint. Het is een markeringspunt op de weg die je samen aflegt met anderen, vaak zoekend en soms vindend naar God en naar manieren hoe je in deze tijd kunt geloven.

Bijna vanaf het allereerste begin – nog nét niet het jaar 0 – zijn er mensen die de tijd markeren door gelovig kleur te bekennen. Wereldwijd gaat die kleurbekentenis samen met een voorbereidende bezinningsperiode. Soms duurde die jáááren, soms maanden. Het is een tijd waarin je je afvraagt wat of wie je gelooft en waar je als gelovige voor wilt gaan en staan.

Pinksteren kan zo’n markeringsmoment zijn. Een moment om hardop en voor iedereen die het horen wil gelovig kleur te bekennen: je ondubbelzinnig te verbinden met God – in woorden en met daden – en bewust deel uit te maken van de geloofsgemeenschap van Jezus Christus.

Als je geloofsbelijdenis wilt doen of je daarop wilt oriënteren, neem dan contact op.

Bel ook gerust als je (heel) lang geleden ‘aangenomen bent’ maar geen idee meer hebt wat je destijds hebt beloofd en je je opnieuw wilt wagen aan die zoektocht waar jij als gelovige voor wilt staan.

Wanneer: in overleg
Info en begeleiding: André van den Bor (pasteriep@outlook.com of 06-53672710)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland