Johannesleeskring 1 april 2020

Op woensdag 1 april is er weer Johannesleeskring. We beginnen om 20:00 uur bij Ad en Riet Bakker, Fruitlaan 8 in Loppersum. We zijn inmiddels in hoofdstuk 14 aanbeland. Judas is inmiddels ver­trokken van de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Er ontstaat een gesprek waarin Jezus veel uitlegt over de dingen die gebeuren en wat dat betekent in het leven van de leerlingen. Het gaat ook over het vertrek van Jezus naar de Vader, maar hij laat de leerlingen niet alleen. In het Woord en het geloof is hij aanwezig. Op 1 april gaat het over de pleitbezorger (in de oude vertaling de trooster) die zal komen. Het Johannesevangelie bevat zinnen die tot de bekendste van de Bijbel behoren, maar hoe het evangelie is opgebouwd dat weten niet zo­veel mensen. Het is een heel boeiende leeservaring. Het evangelie blijft fascineren. Zelfs zinnen die we iedere keer lezen blijven hun zeggingskracht be­houden of steeds meer begrepen te worden. Ieder­een is van harte uitgenodigd om met ons mee te doen.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland