Johannesleeskring

Op woensdag 6 december begint om 20:00 uur de Johannesleekring in het jeugdhonk van de Vredekerk. Wij  lezen het Johannesevangelie heel nauwkeurig en het geeft stof genoeg voor een levendig gesprek. Het Johannesevangelie is een uitzonderlijk evangelie. Het legt een relatie tussen Jezus en de lezer. Het evangelie heeft ook raadsels waar wij ons over buigen.  Het is goed om zo met elkaar met de bijbel bezig te zijn. De bijbel is immers de bron van ons geloof. We zijn op dit moment bij Johannes 6 aangekomen. Als mensen mee willen doen, dan kan dat altijd. Meer informatie bij Agnes Klunder en ondergetekende.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland