Johannesleeskring

De Johannesleeskring komt op  woensdag 14 november bij elkaar om 20:00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk. De Johannesleeskring is een groep mensen die het Johannes-evangelie van voor naar achter doorleest en dat heel nauwkeurig doet en de rode draad van het evangelie in het oog houdt. Het evangelie is immers een doorlopend verhaal en niet een aaneenschakeling van losse stukjes. Ikzelf heb tijdens deze avond al een paar keer iets nieuws ontdekt dat ik nog niet eerder had opgemerkt. Het is echt de moeite waard om zo samen bezig te zijn met dit evangelie omdat zo het geloof ook gevoed wordt.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland