Johannesleeskring

De volgende keer dat de Johannesleeskring samen­komt is op maandag 9 september in het Jeugdhonk van de Vredekerk om 20:00 uur.

De afgelopen keer hebben we Johannes 11 gelezen: de opwekking van Lazarus. Het is een heel bijzon­der gedeelte. Het is het einde en hoogtepunt van het openbaar optreden van Jezus in het Johannese­vangelie. Hierna volgen de zalving door Maria en de intocht in Jeruzalem.

In de opstanding van Lazarus blijkt dat het nieuwe leven van Jezus sterker is dan de dood. Over dat nieuwe leven spreekt Jezus met Nikodemus in hoofdstuk 3: “Wat geboren is uit een mens is mense­lijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.  Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal op­nieuw geboren moeten worden.” In Johannes 11 blijkt dat nieuwe leven sterker is dan de dood: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.” Vervolgens blijkt dat uit het feit dat Lazarus opstaat uit de dood. Je­zus huilt voordat hij Lazarus laat opstaan, maar aan het begin van het hoofdstuk wacht Hij totdat Lazarus gestorven is en is hij blij dat Hij gewacht heeft. Dat Jezus zou huilen om Lazarus is dan toch niet logisch? Het is veel waarschijnlijker dat Jezus huilt om de mensen die zo gevangen zijn door de dood dat ze niets gewaar worden van het nieuwe leven dat zich in Jezus aandient. Dat zijn een paar van de ontdekkingen die we gedaan hebben de af­gelopen keer. Het is fascinerend om het Johannes evangelie, dat zo anders dan de andere 3 evangeli­ën, helemaal door te lezen en te ontdekken wat het nu precies vertelt.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen op 9 september.

 

Ds.Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.