Johannesleeskring op 7 maart 2018

Op woensdag 7 maart is er weer een avond van de Johannesleeskring. Deze begint om 20.00 uur in het Jeugdhonk van de Vredekerk. Het Johannesevangelie is  de meest afwijkende van de vier  evangeliën in de Bijbel. Met de Johannesleeskring willen we het hele evangelie doorlezen en de lijn ervan  bestuderen. We lezen het heel nauwkeurig en we vragen ons af: “waarom vertelt Johannes het ons zo?” Ook trekken we lijnen door naar vandaag en ons eigen leven. Afgelopen keer lazen we over wat in oudere vertaling uit 1951 “De afval in Galilea” heet in Johannes 6. Een grote groep uit Galilea verlaat Jezus omdat ze de woorden van Jezus hard (onaangenaam, onverdraaglijk) vinden. Die geloofsafval lijkt op wat we tegenwoordig zien: veel mensen keren de kerk de rug toe.  Petrus verwoordt waarom de 12 blijven. Jezus is de Zoon van God en hij heeft woorden van eeuwig leven. Is dat ook de crisis in onze kerk en tegelijkertijd de reden waarom wij blijven? Deze indringende vraag kwamen we in het Johannesevangelie op het spoor. Wij gaan verder met hoofdstuk 7. Wilt u ook met ons meelezen? Dat kan. U bent van harte welkom.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland