Jolanda Beereboom naar Malawi

Half oktober gaat Jolanda Beereboom met een groep van World Servants naar Malawi, Afrika. Daarvoor heeft zij in het afgelopen jaar door middel van allerlei acties, geld ingezameld. Samen met de bewoners van het dorp Kandezu gaat de groep daar twee klaslokalen en een lerarenwoning bouwen.

De bedoeling van de reis is natuurlijk dat er gebouwd wordt, maar ook de uitwisseling over en weer is een belangrijk onderdeel.

In de gezamenlijke dienst van zondag 8 oktober in de Jacobuskerk in Zeerijp zal Jolanda  samen met de drie medereizigers uit Appingedam met wie zij de acties gevoerd heeft – een zegen ontvangen over haar reis.

De dienst begint om 9.30 uur. Na afloop van de dienst is er koffie met wat lekkers en de mogelijkheid om wat meer te horen over het project in Malawi.

ds Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland