Jubileum en afscheid koor Excelsior

In juli 1932 werd het christelijk gemengd koor Excelsior te Westeremden opgericht.

Gedurende 85 jaar werden vele liederen ten gehore gebracht met veel plezier, ingetogen of juichende lofliederen, steeds onder bezielende leiding van verschillende dirigenten. Veel kerken werden bezocht en aan veel diensten werd meegewerkt. Het koor had steeds veel gemotiveerde leden en ze hadden en hebben veel plezier samen, maar ook lief en leed werd/wordt gedeeld.

Op 1 oktober a.s. hopen zij een jubileumconcert te geven in de Boazkerk te Westeremden, aanvang 19.30 uur. Echter is dit niet alleen een jubileumconcert, maar ook een afscheidsconcert. Het koor neemt afscheid van hun dirigent Hans Berkenbosch, die al 27 jaar het koor dirigeert.

Omdat het ledental van het koor erg terugloopt, hebben de leden samen besloten om het koor op te heffen. Het is daarom de laatste keer dat zij in deze samenstelling optreden.

Er wordt u in de pauze een hapje en drankje aangeboden, zodat er gelegenheid is om van de leden afscheid te nemen. De entree is uiteraard gratis.

U bent van harte welkom!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland