Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk / Jacobuskerk

  20 september 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 4. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 5. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30

Kennis verrijkend en geloofsverdieping

In beroering is onze samenleving, in ontwikkeling de theologie en in beweging is ons geloofsleven. Dat baart soms zorgen en stelt vragen, bijv. ‘waar gaat ’t heen?’, ‘hoe zit dat dan?’ Om deze gesprekken en discussies te volgen, om je zelf persoonlijk een zinnig oordeel te vormen: volg de cursus TVG! De cursus is en wordt bijzonder waardevol ervaren voor persoonlijke verdieping en verrijking.

In januari 201 starten wij met een vernieuwde opzet van onze cursus: minder avonden dus korter van duur. Maar de onderwerpen die behandeld worden, zoals Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsvragen/dogmatiek, Islam, Spiritualiteit, Jodendom, Geloven in de Samenleving, Ethiek en Filosofie, ze komen allemaal gedegen aan de orde.

Wij starten op maandag 9 januari 2017. Voor meer informatie en aanmelding  – zie de website www.tvg-groningen.nl – graag voor half december 2016. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met

Atze Landman

t.: 0594853160

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’