Kennis verrijkend en geloofsverdieping

In beroering is onze samenleving, in ontwikkeling de theologie en in beweging is ons geloofsleven. Dat baart soms zorgen en stelt vragen, bijv. ‘waar gaat ’t heen?’, ‘hoe zit dat dan?’ Om deze gesprekken en discussies te volgen, om je zelf persoonlijk een zinnig oordeel te vormen: volg de cursus TVG! De cursus is en wordt bijzonder waardevol ervaren voor persoonlijke verdieping en verrijking.

In januari 201 starten wij met een vernieuwde opzet van onze cursus: minder avonden dus korter van duur. Maar de onderwerpen die behandeld worden, zoals Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsvragen/dogmatiek, Islam, Spiritualiteit, Jodendom, Geloven in de Samenleving, Ethiek en Filosofie, ze komen allemaal gedegen aan de orde.

Wij starten op maandag 9 januari 2017. Voor meer informatie en aanmelding  – zie de website www.tvg-groningen.nl – graag voor half december 2016. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met

Atze Landman

t.: 0594853160

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland