Kennismaken met het christelijk geloof, een Bijbels ABC

Deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin je kennis kunt maken met het christelijk ge­loof. We lezen elke keer een verhaal uit de Bijbel – vandaar de term Bijbels ABC – en gaan daarover in gesprek. Ook de eigen inbreng van de deelnemers is daarbij belangrijk: het wordt meer een zwerf­tocht door de Bijbel dan een georganiseerde reis waarin ik je zou vertellen hoe alles zit.

Natuurlijk krijg je wel de nodige uitleg. Aan elk Bij­belverhaal dat we lezen is namelijk een thema ge­koppeld dat een rol speelt in het christelijk geloof. De thema’s zijn: over God, over Jezus, wat is gelo­ven, geloven en doen, bidden, een joods verhaal, le­zen en leven vanuit de liefde.

De eerste keer beginnen we met een kennismaking, waarbij we samen eten. Na de laatste bijeenkomst heb je een globaal beeld van wat christelijk geloven inhoudt.

De data zijn: de maandagen 20 april, 4, 11, 18 en 25 mei, dinsdag 2 juni en maandag 8 juni

De eerste avond (maandag 20 april) beginnen we om halfzeven, de andere avonden beginnen steeds om 19.30 uur. We gaan door tot ongeveer negen uur. Plaats van samenkomst is Elthato, het gebouw­tje naast de toren van Zeerijp. Het adres daarvan is Borgweg 8.

Voor informatie en aanmelding: tjhuisman27@g­mail.com / 0596 57 13 93

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland