Kennismaking Theologische verdieping

De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen, maar hoe zit het dan wel?
Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de al- gemene geschiedenis?
Hoe staat het met religie in deze tijd? W at kunnen we nog met oude dogma’s? Zijn er aanzetten tot een nieuwe spiritualiteit? Helpen ethiek en filoso- fie bij geloofsvragen?
Hoe verhoudt geloof zich tot het dagelijks leven?

 Deze en andere vragen komen aan de orde in de driejarige cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). Een cursus voor iedereen die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te doen in gesprek met docenten en medecursisten en om je persoonlijk te ontwikkelen.

TVG Groningen biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei theologisch verwante vakken. Tevens maak je kennis met de meeste docenten. De cursus wordt gegeven op de maandagavonden 26 september en 3 en 10 oktober 2022 in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen  van 19.30 – 22.00 uur. Daarna gaat het eerste jaar van start. De kosten voor de Oriëntatiecursus bedragen € 25,00.

Op 19 september 2022 om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het Willem Lodewijk Gymnasium, waarin oud-cursisten hun ervaringen delen en er gelegenheid is kennis te maken met de cursusleider.

Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland