Kennismakingsavonden TVG

Zin om je theologisch te verdiepen? Voor slechts € 25 kun je kennismaken.

• De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen, maar hoe zit het dan wel?
• Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis
• Hoe staat het met religie in deze tijd? Wat kunnen we nog met oude dogma’s? Zijn er aanzetten tot een nieuwe spiritualiteit?
• Hoe verhoudt geloof zich tot het dagelijks leven?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). Een cursus voor iedereen die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te doen in gesprek met docenten en medecursisten en om je persoonlijk te ontwikke­len.

TVG Groningen biedt de mogelijkheid in drie avon­den kennis te maken met deze cursus. Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei theologisch verwante vakken. Tevens maak je kennis met de meeste docenten. De cursus wordt gegeven op de maandagavonden 21, 28 sep­tember en 5 oktober 2020 in het Willem Lodewijk Gymna­sium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen van 19.30 – 22.00 uur. Daarna gaat het eerste jaar van start. De kosten voor de Oriëntatiecursus be­dragen € 25,00.

Op 14 september a.s. om 19.30 uur is er een infor­matiebijeenkomst in het Willem Lodewijk Gymna­sium, waarin oud-cursisten hun ervaringen delen en er gelegenheid is kennis te maken met de cur­susleider.

Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112.

Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatrege­len worden gerespecteerd en gaat deze informatie uit van de huidige mogelijkheden.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland