Kerk zijn in crisestijd

Klik op de link om te lezen wat het team van Kerkenrelaties van Tear hierover zegt.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland