Kerkdienst 16 juni 2024

Kidsplusdienst in de Vredekerk

Op zondag 16 juni vieren we met elkaar, jong en oud, het samenzijn met God en met elkaar. En we gaan het hebben over “groei”, dit naar aanleiding van twee korte gelijkenissen van Jezus over zaad en groei uit Marcus 4: 26 – 34. De verhalen passen ook prachtig in deze tijd van het voorjaar. Je kunt op verschillende manieren tegen groeien aankijken en dat zal ook tot uiting komen in de dienst. Met de leiding van de kindernevendienst is deze viering voorbereid. En deze voorbereiding leverde al mooie gesprekken en gedachten op. Wees van harte welkom! 

Broodmaaltijd

Na de koffie na de dienst op 16 juni kunt u aanschuiven voor een broodmaaltijd met soep. De commissie Bezinning en Ontmoeting wil vanaf nu regelmatig zo’n maaltijd houden, want ontmoeten doe je toch het allerbest door gezamenlijk te eten?

Aanmelden voor de maaltijd is niet per sé nodig, maar wel handig voor de planning en de boodschappen. Dit kan bij Gerda Potze (gerda.potze@telfort.nl) of Melson Zwerver (melson@melson.nl).

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland