Kerkdienst eerste kerstdag Vredekerk

Op eerste kerstdag begint de dienst in de Vredekerk om 10.00 uur. Het koor Simi Jadech uit Appingedam verleent zijn medewerking. Het koor heeft een swingend repertoire en dat geldt ook voor hun kerstliederen. Ook bekende kerstliederen hebben in deze dienst een plaats gekregen. Liederen die al zo vaak gezongen zijn en juist daarom zo geliefd zijn. Alle kerstmuziek straalt vrolijkheid uit. En dat is dan ook belangrijk: dat wij zelf iets gaan voelen van die hemelse blijdschap om de geboorte van dit bijzondere kind van God waarvan het kerstevangelie vertelt. Daar staat deze dienst in het teken van: De blijdschap die die nacht op aarde neerdaalde.

 

Ds. Marco Roepers  

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland