Kerkdiensten Vredekerk

De kerkdiensten van de Vredekerk mogen inmid­dels weer worden bezocht. U kunt zich daarvoor aanmelden bij onze scriba Ad Bakker. Vanaf 6 okto­ber gaan we weer voorzichtig beginnen met ge­meentezang. Als eerste zullen we het slotlied sa­men zingen en dat breiden we langzaam uit. Al­thans, dat is de bedoeling.

De uitzendingen van onze diensten blijven. U kunt ons kanaal op YouTube vinden door door in het zoekvenster ‘Vredekerk Loppersum’ te tikken of u klikt op deze link: Vredekerk YouTube. Op de kanaalpagina staat dan ook de uitzending. Ook op Kerkomroep blijven we uitzenden met alleen geluid. Klik op de link voor het adres: www.­kerkomroep.nl.

Wist u dat Kerkomroep ook een app in de appstore (Iphone en Ipad) en Google Play (Android) heeft waarin bepaalde kerken toe kunt voegen aan “Mijn Kerken”.

U kunt zich ook abonneren op onze Nieuwsbrief. Dan krijgt u alle links op een presenteerblaadje aangeboden. Hoe u dat kunt doen, leest u hier.

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland