Kerkdienstenrooster

Soms kan het voor het begrip helpen weet te hebben van de hoed en de rand. Soms helpt het ook helemaal niks. Hoe dat verder ook is:

Tijdens de gemeentevergadering in De Diek’n hebben we met elkaar besloten dat het samengaan van onze gemeenten voor het kerkdienstenrooster 2024 geen gevolgen zou hebben. Dat rooster is op de oude voet tot stand gekomen en ingevuld.

Vervolgens stonden we voor de opgave hoe we het kerkdienstrooster 2025 vorm zouden geven.

Op 30 mei 2023 hebben Dennis (Voshart), Elske (Kramer), Henk (de Vries), Matteüs (van der Broek), Roelie (Smid), Luuk (Tuinstra), Regina (Feitsma) en André (van den Bor) voor het eerst hun gedachten hierover laten gaan. Daarna in soms wisselende samenstelling, en soms dus ook met Mariëlle (Mollema), Ko (Wiersema), Liane (Wiersema), Tineke (Zijlstra), is er in juli en september en oktober en november verder over nagedacht en gesproken. In november lag er uiteindelijk een versie op tafel die naar de kerkenraad kon.

Het uitgangspunt bij het vormgeven van het kerkdienstrooster is opzettelijk niet ‘de kerkgebouwen’ geweest: een gebouw is een middel, geen doel.

Er is gekeken waar de leden van de nieuwe gemeente wonen. Zo’n 65% van de leden woont in Loppersum en daarmee lijkt het redelijk om ervoor te kiezen dat er op 3 van de 4 zondagen per maand er een dienst is in Loppersum, waarvan 1 in de Petrus en Pauluskerk.

Om meerdere redenen was het voorstel om niet elke zondag 2 ochtenddiensten te houden: op twee zondagen in de maand 1 dienst en op twee zondagen in de maand 2 ochtenddiensten met verschillende aanvangstijden. Deze 2 diensten zouden dan ook flink van elkaar kunnen verschillen, waardoor zoals gewenst vorm gegeven kan worden de diversiteit van onze nieuwe gemeente. Verder hield het voorstel in om op elke eerste zondag van de maand een avondgebed te plannen en om de diensten met de feestdagen te centreren op 1 locatie. En tenslotte werd voorgesteld om deze vorm van het kerkdienstenrooster een jaar te proberen en om dan met elkaar de bevindingen te evalueren. (Een andere reden voor deze aanpak was dat de tijd begon te dringen: in het voorjaar moeten gastvoorgangers gezocht worden voor de diensten in 2025 en daarvoor dient het rooster rond te zijn.)

In december 2023 besloot de kerkenraad om op alle zondagen de ochtenddiensten om 09.30 uur te laten beginnen, de tweede dienst zou dan om 11.00 uur beginnen. Daarna werd betwijfeld of de dienst om 11.00 uur wel toekomst zou hebben: zouden deze diensten niet spoedig doodbloeden? Daarop besloot de kerkenraad om een laag dieper in het kerkdienstenrooster te steken: wat is het doel van een kerkdienst eigenlijk? Waarom organiseren we kerkdiensten en wat willen we daarmee bereiken? En vervolgens de vraag: wat hebben we nodig om dit te bereiken – en dan (pas) kan het gaan over aanvangstijden en kerkgebouwen.

In februari en maart zijn de kerkenraadsleden met elkaar over deze vragen aan de slag gegaan. Met als uiteindelijk resultaat: 3x per maand een ochtenddienst in Loppersum waar de meeste gemeenteleden wonen; 1x per maand geen dienst in Loppersum zodat gemeenteleden zich ervan bewust blijven of worden dat wij een streekgemeente zijn; geen verwarring met aanvangstijden, alle ochtenddiensten beginnen om 09.30 uur; de eigenheid van de kerkgebouwen benutten voor specifieke diensten; 2x per maand een ochtenddienst in Leermens en Zeerijp; geen onnodige dubbele diensten want recente ervaringen blijken niet positief te zijn.

Al met al, kenmerkend voor de overwegingen van de commissie Liturgie en Diensten als ook voor die van de kerkenraden is dat het doel, inhoud en vorm van kerkdiensten leidend zijn geweest bij het opstellen van het kerkdienstenrooster zoals het nu ter tafel ligt.

André van den Bor

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland