Kerkenraadsvergadering Maarland 8 december 2022

Op donderdagavond 8 december heeft de Maarlandse kerkenraad extra vergaderd om verder te praten waar wij op de gezamenlijke kerkenraadsdag zijn gestopt.

Eerst hebben we de gevolgen van alle samenwerkingsvormen voor alle werkgebieden van de kerk in kaart gebracht. In gesprek met elkaar hebben we die gevolgen gewaardeerd aan de hand van onze verschillende overtuigingen en voorkeuren.

De uitkomst van onze gesprekken heeft geleid tot het voorgenomen kerkenraadsbesluit tot samengaan met de Vredekerk.

Als kerkenraad zijn we van mening dat wij dit voorgenomen besluit nu weloverwogen hebben genomen. We spreken ook ons vertrouwen uit in het proces. We realiseren ons dat de uitvoering van dit voorgenomen besluit nog veel werk met zich mee zal brengen.

Het eerste werk dat wacht hangt samen met de voorgenomen status van het kerkenraadsbesluit. Kerkenraden kunnen alleen besluiten om gemeenten samen te laten gaan nadat de leden van de gemeente de gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken:

Er wordt een gezamenlijke gemeentemiddag georganiseerd op zaterdagmiddag 21 januari 2023 in Boerderij De Diek’n. Meer informatie vindt u elders in dit kerkblad.

Wie vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een kerkenraadslid.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland