Kerkrentmeesters Vredekerk

Zoals hier is te lezen heeft Albert Koens de boekhouding van Bouke van der Ploeg overgenomen. In de kerkrentmeestersvergadering van 9 april hebben wij Bouke op gepaste wijze bedankt voor het vele werk als boekhouder van onze kerk.

De jaarcijfers 2023 en begroting 2024 zijn goedgekeurd door de kerkenraad. Voor alle gemeenteleden waren de cijfers een week lang te verkrijgen bij Albert Koens.

Namens de kerkrentmeesters Vredekerk
Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland