Kerstactie 2014

Het is een goede traditie geworden om namens de gezamenlijke kerken van Loppersum in de kersttijd kerstbakjes rond te brengen.

Ze gaan naar de 80plussers en naar de mensen die dit jaar even extra aandacht nodig hebben.

Op maandagavond 15 december worden ze gebracht bij de bewoners van Wiemersheerd, de Van Leeuwenhof en de Assieshof.

Woensdagmorgen 17 december worden ze gebracht naar de bewoners van De Hoven, ‘t Hoge Heem, de mensen in het dorp en de mensen in de verpleeghuizen.

Degenen die gevraagd zijn om te brengen op de maandagavond, worden verzocht om 19.00 uur in de hal van Wiemersheerd te zijn.

Degenen die voor de woensdagmorgen gevraagd zijn, worden verzocht om 9.30 uur in de hal van de Vredekerk te komen.

Met een hartelijke groet,

Waardevol Levengemeente, Lia van Weerden
Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Anja Wildeboer
Federatie PKN:
Wijk Vredekerk, Jopie v.d. Wal en Marthy Bos
Wijk Maarland, Janny Klungel

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland