Kerstactie 2016

Het is een goede traditie geworden om namens de gezamenlijke kerken van Loppersum in de kersttijd kerstbakjes rond te brengen.

Ze gaan naar zieken, ouderen van 82 plus en naar de mensen die dit jaar even extra aandacht nodig hebben.

Op dinsdagavond 13 december a.s. worden ze gebracht bij de bewoners van Wiemersheerd, Van Leeuwenhof en Assieshof.

Woensdagmorgen 14 december a.s. worden ze gebracht naar de bewoners van  De Hoven, ‘t Hoge Heem, de mensen in het dorp en de mensen in de verpleeghuizen.

Helpen jullie weer mee om de kerstbakjes rond te brengen?

Degenen die gevraagd zijn om te brengen op de dinsdagavond, wordt verzocht om 19.00 uur in de hal van Wiemersheerd te zijn.

Degenen die voor de woensdagmorgen gevraagd zijn, wordt verzocht om 9.30 uur in de hal van de Vredekerk te komen.

Met een hartelijke groet,
Lia van Weerden, Anja Wildeboer, Jopie van der Wal, Marthy Bos en Bep van der Let

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland