Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

Kerstactie 2019

Kerstactie 2019 voor ouderen 85+, zieken en men­sen die even extra aandacht nodig hebben.

Onze jaarlijkse kerstactie wordt gehouden op dins­dagavond 17 december in Wiemersheerd, in de van Leeuwenhof en in de Assieshof. We verzamelen om 19.00 uur in de hal van Wiemersheerd.

Woensdagmorgen 18 december doen we het dorp , zieken en verpleeghuizen en wat verder moet wor­den weg gebracht. Vanaf 09.30 uur in de hal van de Vredekerk kunt u de kerstattenties ophalen en weg brengen maar eerst krijgt u een kopje koffie van ons. Mogen wij weer een beroep op jullie doen om ons te helpen? Bij voorbaat onze dank!

Anja Wildeboer, Marthy Bos,Tineke Stuurwold, Lia van Weerden en Jopie van der Wal

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.