Kerstactie 2019

Kerstactie 2019 voor ouderen 85+, zieken en men­sen die even extra aandacht nodig hebben.

Onze jaarlijkse kerstactie wordt gehouden op dins­dagavond 17 december in Wiemersheerd, in de van Leeuwenhof en in de Assieshof. We verzamelen om 19.00 uur in de hal van Wiemersheerd.

Woensdagmorgen 18 december doen we het dorp , zieken en verpleeghuizen en wat verder moet wor­den weg gebracht. Vanaf 09.30 uur in de hal van de Vredekerk kunt u de kerstattenties ophalen en weg brengen maar eerst krijgt u een kopje koffie van ons. Mogen wij weer een beroep op jullie doen om ons te helpen? Bij voorbaat onze dank!

Anja Wildeboer, Marthy Bos,Tineke Stuurwold, Lia van Weerden en Jopie van der Wal

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland