Kerstavond op ‘t Zandt

Op kerstavond, dinsdag 24 december, is er om 20.00 uur een kerstdienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Het thema is ‘Verlangen’.

Het Lopster Koor onder leiding van Yvonne Treep zingt een aantal liederen uit heel verschillende tra­dities, sommige met pianomuziek van Willem Jan Stuut. Samen zingen we de bekende kerstliederen onder begeleiding van organist Wilko Middel. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein.

Er is een collecte voor Kinderen in de knel.

Deze dienst is een samenwerking van de Gerefor­meerde kerk ‘t Zandt-Godlinze en onze wijkge­meente Maarland.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland